Sökning: "Furu"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Furu.

 1. 1. Trä-ish : vad kan ersätta trä i konstruktioner i offentlig utemiljö?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Mässing; Filippa Logrim Wikander; [2019]
  Nyckelord :furu; träplastkomposit; högtryckskompaktlaminat; återvunnen plast; CO2; ; beständighet; ersättningsmaterial;

  Sammanfattning : Wood as a material has traditionally been used and is still used in many constructions in outdoor environments in Sweden. Despite the benefits of domestic materials that do not come from finite resources and have a special character, one cannot ignore the fact that wood requires maintenance. LÄS MER

 2. 2. Comparison of various wooden facades

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Ellen Källstrand; Nina Pucar; [2017]
  Nyckelord :Träfasad; Jättetuja; Ceder; Lärk; Järnvitriol; Akrylatfärg;

  Sammanfattning : Gran och tall är de vanligaste barrträden i Sverige. Tack vare import från andra länder har kontakt med andra träslag som inte växer i Sverige uppstått. Dessa nya träslag väcker ett intresse att vilja skapa fasader med de nya träslagen. LÄS MER

 3. 3. Fallstudie av paketeringen vid Annebergs sågverk

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Kristin Olovsson; [2017]
  Nyckelord :paketering; ; produktionsstopp; plastförbrukning;

  Sammanfattning : Derome AB:s sågverk i Anneberg sågar endast furu. Justerverket och paketeringen hanterar det virke från sågen som inte ska vidare till hyvleriet. I justerverket sker klassning och den slutliga kapningen av alla plankor och brädor, för att sedan paketeras och levereras till kund. LÄS MER

 4. 4. Investigating usefulness of portfolio optimization with respect to prospect utility in financial advisory

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :William Brink; Christopher Furu; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this paper we derive and analyze the usefulness of a prospect theory based model for selecting optimal portfolios with respect to multiple investment goals. The focus is to determine whether or not the model would be suitable for the advisory process by investigating the result given by the optimal portfolio values and proportion in risky assets in continuous time. LÄS MER

 5. 5. Kvisten som statement : -ett projekt om att tillvarata hela stocken

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Johannes Lif; [2017]
  Nyckelord :Möbeldesign; design; möbler; furu; fura; material; utveckling; teknik; sågteknik; toppstock; kvist; kvistar; möbel;

  Sammanfattning : My bachelor thesis project is about making Swedish pine better appealing to the Swedish furniture market by altering the pines visual appearance using different sawing techniques.In this report I take a closer look at pine as a traditional furniture making material andspecifically focus on the “pine wave” period during the 1970’s. LÄS MER