Sökning: "Värdegrund hemtjänst"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Värdegrund hemtjänst.

 1. 1. Yrkesroll och könsroller : En kvalitativ studie om vilka strategier hemtjänstpersonal använder för att uppnå bra bemötande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Patricia Tusenstierna; Maria Wolf; [2017]
  Nyckelord :känsloarbete; emotional labour; hemtjänst; bemötande; könsroller;

  Sammanfattning : I dagens samhälle där servicesektorn är väl utbredd aktualiseras begreppet bra bemötande då ingen individ vill uppleva att de inte blir lyssnad på eller att de får ett dåligt bemötande. Vårdyrket är ett serviceyrke som innefattar känslomässigt arbete då personalen och brukaren skapar en relation med varandra. LÄS MER

 2. 2. Idén om en värdegrund inom äldreomsorgen : En kvalitativ studie om hur enhetschefer och omsorgspersonal uppfattar en ny lag om värdegrund och dess implementering.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jonna Fälth; Jessica Hag; [2013]
  Nyckelord :Implementation; value base; home-care; elderly; neo-institutional theory; street-level bureaucracy; Implementering; värdegrund; hemtjänst; äldreomsorg; nyinstitutionell teori; gräsrotsbyråkrati;

  Sammanfattning : This study discloses home-care organizations in one municipality in Sweden and five units work with implementing the social services legislated value base for elderly people. The aim of this study is to gain an understanding of personnel and managers perception of the value base and its implementation in the practical work with the elderly. LÄS MER