Sökning: "Göran Holmberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Göran Holmberg.

 1. 1. Havet är djupt : En komparativ analys av H.C. Andersens och Disneys Den lilla sjöjungfrun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Andersson; Anna-Lotta Larsson; [2018]
  Nyckelord :Walt Disney; Disney; H.C. Andersen; Den lilla sjöjungfrun; Adaption;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar de adaptioner och/eller de transformationer som skett mellan H.C. Andersens saga Den lilla sjöjungfrun till Walt Disneys filmatisering av Andersens saga, med fokus på intrigerna och karaktärerna. LÄS MER

 2. 2. Konsten att läsa : en studie om hur sju flickor i år nio läser skönlitteratur

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Barbro Nyberg-Jonsson; [2008]
  Nyckelord :literature; reading; interest in reading; skönlitteratur; läsning; läsintresse;

  Sammanfattning : Innehåll: Frågorna som jag ställer i min uppsats handlar om att få kunskap om vad som kän-netecknar elever med positiv inställning till läsning, men även hur dessa upplever den skönlit-terära läsningen av den utvalda romanen i skolan. Det klassiska problemet i svenskundervis-ningen handlar oftast om att elever inte vill läsa skönlitteratur. LÄS MER

 3. 3. KURSADMINISTRATIVT SYSTEMVarför blev det en framgång på Handelshögskolan?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Joachim Palmqvist; Mats Holmberg; Göran Holmberg; [2003]
  Nyckelord :Kursadministration; informationshantering; systemutveckling; utbildning; intranät;

  Sammanfattning : Sedan några år tillbaka har Göteborgs universitet, och då i synnerhetHandelshögskolan, arbetet med att förbättra sin informationshantering med hjälpav Internet. Alla personer som berörs av Handelshögskolans verksamhet har mereller mindre påverkats av detta arbete, vilket skapat ett stort intresse för självautvecklingen av systemet. LÄS MER