Sökning: "Gustav Hakegård"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Gustav Hakegård.

 1. 1. Sustainability boundary-work: Balancing the lines of sustainable leadership

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Riccardo Barker; Gustav Hakegård; [2019-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Utformning av en e-butik för överproducerad mat med fokus på god navigerbarhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Nils Jonsson; Lowe Nyman; Maria Davidsson; Katarina Luu; Viktor Hakegård; Oskar Berggren; Gustav Woxén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport undersöker hur en e-butik kan utvecklas för att uppnå god navigerbarhet med avseende på användarens subjektiva upplevelse. Med grund i befintlig vetenskaplig teori inom området användbarhet med fokus på navigerbarhet har en e-handelsplattform för försäljning och handel av överproducerad mat i form av matlådor utvecklats. LÄS MER

 3. 3. Utformning av en e-butik för överproducerad mat med fokus på god navigerbarhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Oskar Berggren; Maria Davidsson; Viktor Hakegård; Nils Jonsson; Katarina Luu; Lowe Nyman; Gustav Woxén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. A useful set of tools or a heavy backpack? A case study of Volvo Trucks during the shift from fossil fuels to electricity

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Hakegård; Therese von Schultz; [2017-07-06]
  Nyckelord :Innovation management; Technological innovation; Service innovation; Management innovation; Electromobility; Battery electric truck; Electric vehicle; Disruptive innovation; Volvo;

  Sammanfattning : Since the discoveries of the externalities caused by the combustion of fossil fuels, a more sustainablealternative has been sought. One such solution that has gained increased attention from both thepublic and the manufacturing industry is Battery Electric Vehicles, BEVs. LÄS MER