Sökning: "tron på en högre makt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden tron på en högre makt.

 1. 1. Lindrat lidande hos patienter med cancer inom palliativ vård : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Richardson; Hanna Wiberg Öster; [2018]
  Nyckelord :Cancer; Lidande; Palliativ vård; Sjuksköterske-patientrelationen; Spirituell existentiell lindring;

  Sammanfattning : Bakgrund Enligt Socialstyrelsen avlider runt 90 000 personer i Sverige varje år, för cirka 70 000-75 000 av dessa personer är palliativ vård aktuell. Inom den palliativa vården är patienter med cancer den största patientgruppen. En cancerdiagnos orsakar en mängd olika fysiska och psykologiska symptom. LÄS MER

 2. 2. Gud eller Big Bang : En argumentation mellan religiös tro och den vetenskapliga världsbilden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Erica Dahlrot; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Jag har gjort en textanalys av fem böcker skrivna av författare och forskare där det gemensamma ämnet för litteraturen är Guds existens. Böckerna är Richard Dawkins Livet flod, Richard Dawkins Illusionen om Gud, John Lennox Guds dödgrävare, Christer Sturmark Tro och vetande 2.0 och Stefan Gustavsson Kristen på goda grunder. LÄS MER

 3. 3. En begreppsanalys om tröst

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Madeline Rasmusson; Jeanita Suurhasko; [2009]
  Nyckelord :tröst; livshotande sjukdom; begreppsanalys; upplevelse; samhörighet; trygghet; tron på en högre makt; lindring;

  Sammanfattning : Många människor upplever ett lidande när de drabbas av en livshotande sjukdom. En av sjuksköterskans omvårdnadshandlingar är att lindra patientens lidande och ge tröst. Genom att göra en begreppsanalys undersöks innebörden i begreppet tröst och det förtydligas genom att visa attribut, förutsättningar och konsekvenser av begreppet. LÄS MER

 4. 4. På vilket sätt är tron ett redskap för att ta sig ur ett missbruk?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Jenny Lundqvist; [2004]
  Nyckelord :missbruk; anonyma alkoholister; sinnesrobön; tro; tolvstegsrörelsen; missbruksproblematik; Minnesotamodellen;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på vilket sätt tron kan vara ett redskap för att ta sig ur ett missbruk. Detta har skett genom intervjuer med personer som har genomgått tolvstegsprogrammet och har personliga erfarenheter av på vilket sätt tron har används för att ta sig ur ett missbruk. LÄS MER