Sökning: "Hållfasthet"

Visar resultat 1 - 5 av 286 uppsatser innehållade ordet Hållfasthet.

 1. 1. Temperature distribution in air tight cavities of steel framed modular buildings when exposed to fire

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elin Bergroth; Greta Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Cavities; fire furnace; fire test; modular building; steel; TASEF; Brandugn; brandtest; hålrum; modulbyggnader; stål; TASEF;

  Sammanfattning : A common way to construct large buildings is by assemble prefabricated modules around a load bearing steel construction. However, if a fire occurs these buildings can be subject to a rapid fire spread due to its cellular nature. LÄS MER

 2. 2. Omkonstruktion av justerskruv i expanderbar duschstång

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Tobias Ryttman; Nathalie Tillaéus; [2019]
  Nyckelord :Bathroom; fittings; DFA; DFx; mounting; prototype; shower rod; Badrumsinredning; badrum; DFA; DFx; montering; prototyp; duschstång;

  Sammanfattning : Detta examensarbete inom integrerad produktutveckling utfördes vid Högskolan i Skövde i samarbete med Ericsindustrier i Töreboda. Rapporten beskriver metodiken samt processen som utförts i projektet för att uppnå samtliga målsättningar. Syftet bestämdes till en omkonstruktion av en justerskruv placerad i en expanderbar duschstång. LÄS MER

 3. 3. Trä-ish : vad kan ersätta trä i konstruktioner i offentlig utemiljö?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Mässing; Filippa Logrim Wikander; [2019]
  Nyckelord :furu; träplastkomposit; högtryckskompaktlaminat; återvunnen plast; CO2; ; beständighet; ersättningsmaterial;

  Sammanfattning : Wood as a material has traditionally been used and is still used in many constructions in outdoor environments in Sweden. Despite the benefits of domestic materials that do not come from finite resources and have a special character, one cannot ignore the fact that wood requires maintenance. LÄS MER

 4. 4. Simulation of Hardening of the MahanaKhon Tower Mat Foundation

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Zakaria Kazi-tani; [2019]
  Nyckelord :Hydration; MahanaKhon tower; mat foundation; young concrete; temperature development; thermal stresses; cracking; fly ash; finite element analysis; COMSOL Multiphysics; Hydratation; MahanaKhon tower; bottenplatta; ung betong; temperaturutveckling; termiska spänningar; sprickbildning; flygaska; finita elementanalys; COMSOL Multiphysics;

  Sammanfattning : Cement hydration is the result of a series of simultaneous chemical reactions occurring during the production of concrete. An excessive amount of heat is generated, which consequently may give rise to thermal stresses and cause early age cracks in concrete that may affect its structural integrity, and load bearing capacity. LÄS MER

 5. 5. Modellering av tidig rivning av bärande form och stämpborttagning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Alexander Olsson; [2019]
  Nyckelord :Compressive strength; Cracks; Deflection; Reshores; Shoring loads; Nedböjning; Sprickor; Stämplaster; Säkerhetsstämp; Tryckhållfasthet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En bärande formbyggnad har uppgiften att bära den färska betongen tills bjälklaget uppnått tillräcklig hållfasthet. Kostnaden för formbyggnaden står för en stor andel av den totala kostnaden. En tidigare formrivning ligger därför i entreprenörens intresse att göra projektet mer effektivt och lönsamt. LÄS MER