Sökning: "Hållfasthet"

Visar resultat 1 - 5 av 311 uppsatser innehållade ordet Hållfasthet.

 1. 1. Spikplåtsförstärkning vid stora håltagningar i homogent trä

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joakim Seldert; [2020]
  Nyckelord :förstärkning; håltagning; trä; spikplåtar;

  Sammanfattning : Från Eurokoderna ges det inga direktiv för dimensionering och förstärkning av håltagningar i homogent trä. Svenskt träs utgåva Limträhandbok Del 2 presenterar det enda underlag för dimensioneringsalternativ som idag är begränsat för parametrar så som storlek på håltagningen och dess excentricitetsmått. LÄS MER

 2. 2. Temperature distribution in air tight cavities of steel framed modular buildings when exposed to fire

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elin Bergroth; Greta Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Cavities; fire furnace; fire test; modular building; steel; TASEF; Brandugn; brandtest; hålrum; modulbyggnader; stål; TASEF;

  Sammanfattning : A common way to construct large buildings is by assemble prefabricated modules around a load bearing steel construction. However, if a fire occurs these buildings can be subject to a rapid fire spread due to its cellular nature. LÄS MER

 3. 3. Proving Ground Durability Simulations

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Siddharth Ramakrishnan; [2019]
  Nyckelord :Virtual Durability Simulations; Multibody Simulations; Buses; Virtuell hållfasthetsprovning; Multibody-simuleringar; bussar;

  Sammanfattning : Virtual durability simulations have been explored in the automotive industry to complement physical testing in designing durable vehicles. Simulations are useful to check the validity of the design before even building the prototype of the vehicle. LÄS MER

 4. 4. Böjprovning av spikplåtsskarvad träbalk

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Ebubekir Korkmaz; Jerry Lundstöm; [2019]
  Nyckelord :Construction timber; nail plate fastener; strength; moment; shear; stiffness.; Konstruktionsvirke; Spikplåt; Hållfasthet; Moment; Tvärkraft; Styvhet.;

  Sammanfattning : This thesis examines the bearing capacity, stiffness, shear and moment force of a continuous wooden beam and how the parameters of the beam changes when the beam is spliced ​​with nail plate. A literature study has been conducted to examine which studies have been carried out in this field. LÄS MER

 5. 5. Säkerhet- och kvalitetsanalys av rulltrappor : En undersökning av trappsteg med avseende på hållfasthet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Filip Johansson; [2019]
  Nyckelord :Rulltrappa; SS-EN 115-1:2017; FEM; provning; standard;

  Sammanfattning : .... LÄS MER