Sökning: "Hanna Skogli Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hanna Skogli Andersson.

 1. 1. "Vi vill återigen be våra kunder om ursäkt" : En analys om hur praxis inom kriskommunikation implementeras i en verklig kris.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Hanna Skogli Andersson; [2020]
  Nyckelord :Kriskommunikation; sociala medier; Situational Crisis Communication Theory; Reputation Repair; Encoding Decoding; Facebook;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this essay was to examine whether parts of established theories regarding crisis communication on social media can be found in real crisis communication during a real crisis. The crisis examined was a crisis that the warehouse Åhlens went through in 2017, where they received criticism for putting items that were injured in regards to a terrorist attack on sale just days after the attack. LÄS MER

 2. 2. #Blessed : Strävan efter en livsstil

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Skogli Andersson; Mikaela Haglund; [2019]
  Nyckelord :Livsstil; influencer; stereotyper; instagram;

  Sammanfattning : Vi har i denna uppsats valt att analysera vilken slags livsstil som förmedlas i reklam på den sociala medie-applikationen Instagram. Frågeställningen vi har valt är följande: - Vilken slags livsstil förmedlar unga svenska Influencers i åldern 19-30 med inriktning mode och livsstil genom bilder när de gör reklam på Instagram? Vi har valt denna frågeställning då vi, genom att surfa runt på sociala medier, märkt av likheter och skillnader mellan olika reklaminlägg och vill ta reda på om det finns oskrivna regler på vad som bör finnas med och visas upp i en reklambild på Instagram. LÄS MER