Sökning: "Hjärnskador"

Visar resultat 21 - 25 av 60 uppsatser innehållade ordet Hjärnskador.

 1. 21. Dynamic treatment with Leksell Gamma Knife Perfexion - A relaxed path sector duration optimization

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Rikard Karlander; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stereotactic radiosurgery is an increasingly popular method for treating brain tumours and lesions. The Leksell Gamma Knife Perfexion by Elekta is one of the leading instruments for stereotactic radiosurgery. LÄS MER

 2. 22. Identifiering och omvårdnadsåtgärder vid intrakraniell hypertension. En observationsstudie.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Christina Lindgren; Jenny Reimers; [2015]
  Nyckelord :Traumatic brain injury; secondary brain injury; intracranial hypertension; nursing interventions; outcome; Traumatisk skallskada; sekundära hjärnskador; intrakraniell hypertension; omvårdnadsåtgärder; utfall;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund Traumatisk skallskada drabbar relativt många och leder till personligt lidande och finansiell belastning för individ och samhälle då majoriteten får en svår till medelsvår funktionsnedsättning efter vårdtiden. På 1970-talet påvisades ett signifikant samband mellan högt ICP och sekundära hjärnskador. LÄS MER

 3. 23. Organdonation en utmaning för intensivvårdsjuksköterskan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrika Axelsson; Christina Wadell; [2015]
  Nyckelord :hjärndöd; organ-bevarande; organdonator; organdonation; intensivvård; omvårdnad; erfarenhet; upplevelser;

  Sammanfattning : Mellan behovet av organ för svårt sjuka patienter och tillgängligheten på organ från avlidna donatorer finns det i dag ett stort gap. Behovet av organ för transplantation har världen över blivit en växande angelägenhet dels för individen som är i behov av ett nytt organ men även för samhället i stort. LÄS MER

 4. 24. Effekten av sockerlösning i smärtlindrande syfte till nyfödda : En litteratudstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Ringman; [2015]
  Nyckelord :Sucrose; Glucose; Infant Newborn; Analgesia; Analgesics; Effekt; Sockerlösning; nyfödda barnet; smärta; procedurer; komplement;

  Sammanfattning : Nyfödda barn som är kroniskt eller tillfälligt sjuka upplever multipla invasiva och vävnadsskadande procedurer på akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar. Smärtsamma procedurer är en risk för hjärnskador hos den nyfödde. LÄS MER

 5. 25. Vägen tillbaka- En systematisk litteraturstudie om traumatiska hjärnskador

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Liza Dahlgren; Fredrik Eriksson; Therese Heiding; [2014]
  Nyckelord :Traumatiska hjärnskador; Rehabilitering; Patient; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas flera individer av traumatiska hjärnskador orsakade av yttre våld mot huvudet. Det kan leda till olika funktionssvårigheter som påverkar och förändrar livet. Individen går från att vara självständig till att bli beroende av andras hjälp och stöd i vardagen. LÄS MER