Sökning: "Homecare"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet Homecare.

 1. 1. Att arbeta med vardagsrehabilitering: Erfarenheter från personal inom kommunal hemtjänst.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Gillén Gillén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Working in line with everyday rehabilitation: Experiences of assistant nurses in homecare. Introduction: Homecare aims to enable individuals to live at home. This is achieved by providing support and assistance to enable the individual to carry out his/her daily activities. LÄS MER

 2. 2. Stöd till anhörigvårdare vid vård i livets slut : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jessica Westergren; Thererse Levander; [2018]
  Nyckelord :Anhörigvårdare; distriktssköterska; palliativ vård; stöd; vård i hemmet;

  Sammanfattning : Att vårda sin närstående i livets slut i hemmet kan av anhörigvårdare upplevas både psykiskt, emotionellt och fysiskt ansträngande. Det har även visat sig att distriktsköterskan upplever det svårt att tillgodose det stöd anhörigvårdarna anser sig vara i behov av. LÄS MER

 3. 3. Anhörigvårdare till demenssjuk i hemmet - Erfarenhet av e-hälsa

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Svetlana Bennedsen; Linda Boklund; Mikaela Törnkvist; [2018]
  Nyckelord :Dementia; e-health; carers; Demens; e-hälsa; anhörigvårdare;

  Sammanfattning : Den åldrande befolkningen ökar i flera länder i världen, vilket visar sig ge en ökning av personer med en demenssjukdom. Det sker ett utvecklingsarbete för att förbättra vården i hemmet, så att den demenssjuke kan bo kvar i sitt hem. LÄS MER

 4. 4. “MAN KAN VÄL ÄNDÅ HA NAGELTRÅNG FAST MAN ÄR ALKOHOLIST” : En kvalitativ studie över hemtjänstpersonals arbete med alholmissbrukande äldre

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Stefan Dahlgren; Janzén Johan; [2018]
  Nyckelord :Elderly; Alcoholic; Homecare; Abuse;

  Sammanfattning : Andelen äldre med alkoholproblem, som också är i behov av omsorg, har de senaste decennierna ökat. Forskning visar på att problematiken kommer fortsätta öka eftersom det finns en mer tillåtande syn på alkohol i samhället idag. LÄS MER

 5. 5. Development and Evaluation of an Open Platform for Recording, Storage, Visualization and Analysis of Biosignals on the Cloud

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Carlos Mata; [2018]
  Nyckelord :ADS1298; Amazon Web Services; Android; Biosignals; Bluetooth; Cloud Computing; Data repository; Database; Home-care; IoT; MAXREFDES117.;

  Sammanfattning : There is a large number of biosignals that can be obtained from the human body. Repositories of biosignals are used for researchers in many studies as datasets. Datasets with clinical and personal information have many regulations and they are not accessible to everyone. LÄS MER