Sökning: "Hotell marknadsanalys"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hotell marknadsanalys.

 1. 1. Utveckling av kaffekvarn anpassad för restaurangbranchen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Annica Sääker; Sara Jange; [2010]
  Nyckelord :Produktutveckling;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar utvecklingen av en kaffekvarn för HoReCa-sektorn, (Hotell, Restaurang, Catering). Kaffekvarnen är anpassad för bryggkaffe och arbetet har utförts i samarbete med företaget Crem International som hade önskemål om ny exklusiv kaffekvarn. LÄS MER

 2. 2. Processen fram till en positioneringsstrategi - Visa din plats!

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Lisa Petersson; Johanna Zäther; Tara Kalantari; [2005]
  Nyckelord :strategi; branschanalys; swot-analys; positionering och profilering; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen kommer visa på den process som ett företag kan gå igenom för att finna sin positioneringsstrategi Vi belyser vikten av att samtliga steg finns med i processen och deras inbördes påverkan och behov av varandra. Syftet är att beskriva och analysera processen för positioneringsstrategi av ett enskilt eller nyetablerat hotell på en konkurrensutsatt hotellmarknad. LÄS MER