Sökning: "Human Trafficking"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade orden Human Trafficking.

 1. 1. REINTEGRATION OR REVICTIMIZATION?: An Analysis of Reintegration Assistance Provided to Victims of Human Trafficking

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sarah Lowry; [2021-10-04]
  Nyckelord :Human Trafficking; Reintegration Assitance; Aftercare; Contexualisation; Community; Sustainabilty;

  Sammanfattning : Human trafficking is a crime that extends beyond borders and jurisdictions. International legal standards exist to prevent, suppress, and reintegrate victims into their communities. Once repatriated, survivors of human trafficking require various physical, psychological, and social recovery services, commonly conceptualized as aftercare services. LÄS MER

 2. 2. PORTRAYAL OF ADOPTION IN SWEDISH NEWS MEDIA. A transitivity analysis of social actors in the 2018 Chile adoption news story.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Maria Saloranta; [2021-08-25]
  Nyckelord :News media; adoption; critical discourse analysis; transitivity analysis; portrayal; representation;

  Sammanfattning : The current study researches how adoption stakeholders are portrayed inSwedish news media by applying a transitivity framework to analyze online newsarticles. The news articles in focus concern adoptions made in the 1970s from Chile toSweden with possible ties to human trafficking. LÄS MER

 3. 3. “Hjärtan måste inte explodera”. Policydokument som hinder och möjligheter i arbetet mot människohandel i form av sexuell exploatering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Astrid Lees; Johanna Lithner; [2021-05-26]
  Nyckelord :human trafficking; sexual exploitation; policy documents; implementation; combat;

  Sammanfattning : Human trafficking is an age-old phenomenon. Several international and nationalpolicy documents exist to combat trafficking in persons. A majority of the policiesare well-established, yet trafficking in persons is still a widespread phenomenon. LÄS MER

 4. 4. Brexit: A step back in Britain’s fight against human trafficking? : A comparative content analysis of the Modern Slavery Act 2015 and the EU Directive 2011/36

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Malin Swartling; [2021]
  Nyckelord :Brexit; National Referral Mechanism; Modern Slavery Act 2015; Human Trafficking; Migration; Prostitution; Feminist jurisprudence; Dominance theory; Mackinnon; Liberal feminism; Equal treatment theory; Nussbaum; EU Directive 2011 36;

  Sammanfattning : Human trafficking has become an international issue of significant importance; it is the largest and most profitable organised crime after drugs and arms trafficking. Particular concern has recently been raised due to the Brexit potential ramifications on Human trafficking. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors autonomi - då och nu - En analys av rättsutvecklingen och synen på surrogatskap och abort

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elvira Croner; [2021]
  Nyckelord :rättshistoria; kvinnors autonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Surrogatskap är en aktuell och omdebatterad fråga. Varken altruistiska eller kommersiella surrogatskap är tillåtna i Sverige. Surrogatskap är en relativt ny företeelse och diskuterades för första gången på 1980-talet i riksdagen. LÄS MER