Sökning: "Hund specialpedagogik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hund specialpedagogik.

 1. 1. HUND I SKOLAN UR ETT ELEVHÄLSOPERSPEKTIV: En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pernilla Björndell; Maja Odobasic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Specialpedagogiska programmet / SPP610Nivå:Avancerad nivåTermin/år:Ht/2018Handledare:Sofie GustafssonExaminator:Göran SöderlundRapport nr:HT18-2910-286-SPP610Nyckelord:anknytningsteori, human-animal interaction, motivation, elevhälsa, oxytocin, hund, animal assisted activity, animal assisted intervention, specialpedagogik, särskilt stödSyfte:Det övergripande syftet med vårt arbete var att skapa en forskningsöversikt över aktuell och internationellt publicerad forskning kring hund i skolan. Förhoppningen var att få svar på om det i aktuell forskning fanns tillräckligt med belägg som stödjer ett arbetssätt där hund involveras i skolan. LÄS MER

 2. 2. BUSTER - får jag läsa för dig? : En kvalitativ studie om pedagogers upplevelse av social tjänstehund som pedagogiskt stöd.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Johanna Bergman; [2016]
  Nyckelord :djurassisterad pedagogik; hund i skolan; pedagogik; pedagogiskt stöd; specialpedagogik; social tjänstehund.;

  Sammanfattning : Enligt skollagen ska alla barn och elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sittlärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunnautvecklas så långt som möjligt i enlighet med utbildningens mål. Syftet med denna studie äratt söka förstå på vilket sätt pedagogen upplever den sociala tjänstehund som ettpedagogiskt stöd för elever. LÄS MER