Sökning: "Income Smoothing"

Visar resultat 21 - 25 av 32 uppsatser innehållade orden Income Smoothing.

 1. 21. Ändamålet helgar medlen : En studie om korridormetoden och resultatstyrning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Jidinger; Eric Wernlund; [2013]
  Nyckelord :IAS 19; korridormetoden; aktuariella antaganden; resultatutjämning;

  Sammanfattning : AbstractIn compliance with the revised standard IAS 19 (“Employee Benefits”), pension accounting has undergone a change. The greatest difference is the compulsory abolishment of the ‘corridor approach’ which allowed for accrual accounting of pension debt. LÄS MER

 2. 22. Opportunism vid nedskrivningsprövning av goodwill? : En kritisk studie av tidigare angivna förklaringar till avvikelser mellan en genom CAPM beräknad diskonteringsränta och den av företaget redovisade, vid nedskrivningsprövning av goodwill.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Carlborg; Ludvig Renman Claesson; [2012]
  Nyckelord :IFRS 3; IAS 36; goodwill; impairment testing; opportunism; earnings management; income smoothing; big bath; IAS 36; IFRS 3; goodwill; nedskrivningsprövning; opportunism; earnings management; income smoothing; big bath;

  Sammanfattning : År 2005 implementerades IFRS 3 och IAS 36 i Sverige. I och med detta genomför företag nedskrivningsprövningar av goodwill. Dessa kan inbegripa nuvärdesberäkningar av framtida kassaflöden. LÄS MER

 3. 23. En önskevärd bild. Om viljan att uppvisa lämpliga resultat, tolkningsutrymmen och konflikter i den kommunala redovisningen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Max Friman; Björn Jägesten; [2011-09-22]
  Nyckelord :Bokslutspolitik; surplus-deficit management; Kommunal resultatutjämning; Income smoothing; Redovisningsteori; Den finasiella redovisningens syfte;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. IFRS Implementation in Germany and the UK : And its Effects on the Quality of Accounting Information from an Investor Perspective

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Daniil Bargman; Lisa Hansmann; [2011]
  Nyckelord :IFRS; German GAAP; UK GAAP; Accounting Quality; Information Asymmetry; IASB; Basu measure; Market-to-Book MTB ratio; Earnings-Returns Association; Earnings Management;

  Sammanfattning : This thesis investigates whether IFRS adoption has led to an increase in the relevance of accounting information for investment decisions. Furthermore, the effects of IFRS are implicitly compared across accounting traditions. LÄS MER

 5. 25. The Impact of Smoothing on Firm Value - An Industry Analysis

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henriette Struck; Sara Fiehn; [2011]
  Nyckelord :Management of enterprises; industry analysis; value premium; income smoothing; earnings management; risk management; cash-flow smoothing; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze the impact of smoothing on firm value in the US Electricity, Oil & Gas Producers, Pharma & Biotechnology, Retail and Leisure & Tourism Industry. We find that investors value smooth earnings in the Oil & Gas, Electricity & Alternative Energy and Leisure & Tourism Industry. LÄS MER