Sökning: "Involuntary treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Involuntary treatment.

 1. 1. Effekten av syntetiska cannabinoider med avseende på symtomen av posttraumatiskt stressyndrom : En litteraturstudie om vilken påverkan syntetiska cannabinoider har på symtomen av posttraumatiskt stressyndrom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Medina Mahmutovic; [2021]
  Nyckelord :Posttraumatiskt stressyndrom; Syntetiska cannabinoider;

  Sammanfattning : Background - Posttraumatic stress disorder, PTSD, is a complex disease that occurs when different kinds of traumatic events happen. The symptoms are individual and vary due to the kind of traumatic experience and the persons reaction. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av sluten psykiatrisk tvångsvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tina Rönneberg; Madeleine Wallgren; [2020-08-05]
  Nyckelord :Sluten psykiatrisk tvångsvård; patienters erfarenheter; positiva erfarenheter; negativa erfarenheter; vårdrelationer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tvångsvårdade patienters erfarenheter av sin vård hörs sällan. Inom den psykiatriska tvångsvården finns det många etiska aspekter att ta hänsyn till. Sjuksköterskans etiska kod måste appliceras även vid tvångsvård. Sjuksköterskan ska vara lyhörd, respektfull, visa medkänsla och värna om patientens integritet. LÄS MER

 3. 3. Unga vuxnas sorg under kurativ cancerbehanling : En empirisk studie av bloggar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Filippa Alderblad; Frida Holmgren; Karin Ringerby Wågbrant; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var tredje person i Sverige förväntas drabbas av cancer under sin livstid. Unga vuxna med cancer utsätts för psykologisk stress och tvingas på obestämd tid att modifiera livet och självständigheten reduceras. Sjuksköterskor upplever unga vuxnas specifika behov begränsas under behandlingen. LÄS MER

 4. 4. Känslan av tvång: Upplevelsen av tvångsvård ur ett brukarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anneli Thornberg; [2020]
  Nyckelord :coercion; involuntary; treatment; patient; hospitalization; paternalism; tvångsvård; tvång; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate patients' experiences of involuntary hospitalization and clients' involuntary treatment of alcohol and drug addiction. Three persons were interviewed by qualitative semi-structured interviews and two internet blogs were analyzed by text analysis. LÄS MER

 5. 5. HIGH-FREQUENCY OSCILLATIONS IN A MOUSE MODEL OF PARKINSON’S DISEASE

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Love Zachrisson; [2020]
  Nyckelord :6-OHDA; Parkinson s Disease; Basal Ganglia; LID; Gamma oscillation; 80Hz; HFO; Multichannel electrode array; Parkinsons sjukdom; 6-OHDA; LID; HFO; Gamma oscillering; 80Hz; Basala Ganglierna; Elektrodimplantat;

  Sammanfattning : Dopamine replacement therapy is the main method of treating Parkinson’s Disease (PD), however over time this treatment causes increasingly abnormal, involuntary movements. This symptom, known as Levodopa-Induced-Dyskinesia (LID) is associated with aberrant, high frequency oscillations (HFOs) in the motor cortex and basal ganglia, as demonstrated with implanted electrodes in human Parkinson’s patients as well as in a rat model of Parkinson’s Disease. LÄS MER