Sökning: "Kristina Lund"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Kristina Lund.

 1. 1. Entreprenöriellt lärande i förskolan med fokus på teknik

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Lund; [2019]
  Nyckelord :didactics; entrepreneurial learning; preschool; problem solving; technology;

  Sammanfattning : The aim for this study is to investigate how entrepreneurial learning can be put in relationto working with technology in preschool. I want to investigate this through two researchquestions. LÄS MER

 2. 2. Are limited editions limited to products?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lara Kristina Siebert; Frida Andersson; Carla Paladines Martinez; Johanna Allard; [2019]
  Nyckelord :limited edition; service; Visit Sweden; Finnair; Lund University; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this paper is to explore whether service can be implemented as limited edition in order to strengthen the brand and to drive business. Methodology/Approach: This research is based on a qualitative approach with a multi case study analyzing Visit Sweden, Finnair and Lund University. LÄS MER

 3. 3. Taking Innovative Products to the Market: Development of a Working Model for Adoption in Collaboration with Sony Mobile Communications

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Kristina Hedin; Hampus Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Adoption; canvas; model; innovation development; product development; process development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background/Problem Description: Creating innovative products and take them to the market is a struggle for many companies around the globe. At the Department of Security & Enterprise at Sony Mobile Communications in Lund it was believed that the innovation process could be enhanced if more focus would be put on pricing, adoption and timing. LÄS MER

 4. 4. Miljökonsekvensbeskrivning Revinge brunnsfält

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Kristina Engleson; [2017]
  Nyckelord :grundvatten; miljökonsekvensbeskrivning; Revingehed; föroreningar; miljömålet ”grundvatten av god kvalitet”; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Idag når vi i Sverige inte upp till miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet”, en av orsakerna är bristande grundvattenkunskaper i samhället. Kontrollen av föroreningar är otillräcklig och det har under den senaste tiden uppmärksammats att vi har brist på vatten i stora delar av landet. LÄS MER

 5. 5. Att skriva sig till läsning : En effektiv forskningsbaserad läsinlärningsmetod för elever i avkodningssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Carina Andersson-Lund; Kristina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :ASL; att skriva sig till läsning; avkodning; beprövad erfarenhet; läs- och skrivsvårigheter; Trageton; vetenskaplig grund;

  Sammanfattning : .... LÄS MER