Sökning: "Lund University"

Visar resultat 1 - 5 av 999 uppsatser innehållade orden Lund University.

 1. 1. Development of a Graphical User Interface For Easier Overview of Historical Chromatography Data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Agnes Hermansson; [2021]
  Nyckelord :GUI; graphical user interface; PyQt5; Orbit; Chromatography; data visualization; chemical engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : Chromatography is a separation technique frequently used in the purication of medicinal drugs. In studies and project at the department of chemical engineering at Lund University a large amount of data have been generated through the use of their research software Orbit and their ÄKTA chromatography system. LÄS MER

 2. 2. Bilden av Kina i Svenska Läromedel : En Historiedidaktisk Studie om Bilden av Kina i Svenska Läromedel för Historia på Gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marcus Lund; [2021]
  Nyckelord :discourse; China; eurocentrism; othering; history; diskurs; Kina; eurocentrism; andrafiering; historia;

  Sammanfattning : China is seen as one of the world’s leading countries, especially when it comes to economic and political power. Even though China is a powerful country, the image of China and the country’s population is one of negativity and distrust. LÄS MER

 3. 3. Lost in Thoughts - A Quantitative Study About Repetitive Thinking, Gaze Behavior and Experiences of Distress

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Bahar Masooda Ahmadi; Ebba Olsson; [2021]
  Nyckelord :Repetitive negative thinking; rumination; worry; eye-tracking; gaze behavior; looking at nothing; recall; repetitivt negativt tänkande; ruminering; oro; ögonspårning; blickbeteende; återkallning; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to investigate if and how repetitive negative thinking (RNT) influences the level of experienced distress during recall of images of neutral and negative content, and how such effects might be modulated by gaze behavior. Another aim was to study whether RNT and image content influences participants’ gaze behavior. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of the test procedure for a Rubber Balloon Soil Densitometer

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Mohammad Minhajur Ahmed; [2021]
  Nyckelord :Rubber Balloon Soil Densitometer; compacted soil; density; volumetric measurement; artificial pits.;

  Sammanfattning : A Rubber Balloon Soil Densitometer is one of the essential apparatuses in Geotechnical Engineering to measure the in-place volume of compacted soil to calculate the soil density. In 2019, some renowned institutions and organizations, Vattenfall, Luleå University of Technology, Uppsala University, Lund University, and HydroResearch AB, were involved in a research project. LÄS MER

 5. 5. Lyckliga gatan du finns inte mer? : en studie av hur två svenska universitetsstäder förhåller sig till identitet i stadsplaneringen

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lovisa Pettersson; [2021]
  Nyckelord :identitet; stadsplanering; kommunal planering; identity; cityplanning; municipality planning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur två svenska kommuner som liknar varandra diskuterar och förhåller sig till identitet i sin stadsplanering. För att uppfylla syftet har Lunds kommun och Uppsala kommuns översiktsplaner samt kommunala styrdokument studerats och analyserats. LÄS MER