Sökning: "Jacob Torstensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jacob Torstensson.

  1. 1. Beyond budgeting under coronapandemin : En fallstudie på Ahlsell Sverige AB 

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

    Författare :Axel Petersson; Jacob Torstensson; Theo Lundegårdh; [2023]
    Nyckelord :beyond budgeting; coordination; goals; planning; forecasting; resources; performance evaluation; rewards; corona pandemic; budgetlös styrning; koordination; mål; planering; prognostisering; resursallokering; prestationsutvärdering; belöningar; coronapandemin;

    Sammanfattning : Det finns forskning som säger att under en kris gynnas organisationer av att använda det  mer traditionella budgetsystemet och forskning som menar att den budgetlösa metoden  är att föredra. Det här undersöks genom att se hur sex stycken principer av beyond  budgeting används inom företaget Ahlsell Sverige AB. LÄS MER