Sökning: "Jennifer Backman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jennifer Backman.

 1. 1. Hur konstrueras hållbara budskap? : En kvalitativ text- och bildanalys av Svenska Turistföreningens hållbara kommunikation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fanny Aniander; Jennifer Backman; [2022]
  Nyckelord :sustainable communication; non-profit organizations; semiotic analysis; rhetoric analysis; hållbar kommunikation; ideella organisationer; semiotisk analys; retorisk analys;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har på senare år blivit allt mer omtalat och ett ämne som ses som en lösning på den rådande klimatkris som världen står inför. För att ämnet ska uppmärksammas i samhället krävs det att organisationer och beslutsfattare kommunicerar budskapet, dock saknas det tydliga definitioner för hur kommunikationen ska konstrueras. LÄS MER

 2. 2. Kan musselextrakt (Mytilus edulis) inducera födosök hos omnivoren ruda, Carassius carassius (Linnaeus, 1758)?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Ninél Sukovich; Jennifer Backman; [2016]
  Nyckelord :Musselmeal; Olfactory stimulation; Fish feed; Sustainable aquaculture; Sustainable development; Luktstimulerande; Fiskfoder; Musselmjöl; Hållbart vattenbruk; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Over the last three decades there has been a significant increase in aquaculture production and the demand for farmed fish is predicted to rise further. More fish are being caught to become fishmeal in aquaculture, than for direct human consumption use, while a large number of fish stocks are being depleted. LÄS MER