Sökning: "Jenny Sundell"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jenny Sundell.

 1. 1. "Jag ska säga så här, att jag vet nog ganska lite om afasi" : En kvalitativ intervjustudie gällande kunskap om afasi bland tjänstemän.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Jenny Sundell; [2017]
  Nyckelord :Afasi; kunskap om afasi; tjänstemän; kommunikativt stöd; kommunikativ tillgänglighet; delaktighet;

  Sammanfattning : An acquired brain injury can cause a variety of conditions and impairments. Aphasia affects linguistic functions in the brain to different extent and degree, which entails negative impact on social interactions with the surrounding environment. Adjusting the ways of communicating can facilitate conversation and informational exchange. LÄS MER

 2. 2. Foreign Market Entry Modes of Running Events- the internationalization of GöteborgsVarvet Half marathon

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jenny Cheng; Hanna Sundell; [2011-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 3. 3. Planteringar anpassade för stadsmiljö : med förslag på växter

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Jenny Bergkvist; [2011]
  Nyckelord :Perenner; rabatter; växtbädd; anläggning; skötsel; stadsmiljö; ståndort; Peter Gaunitz; Stefan Lagerqvist; Stefan Mattson; Maria Sundell-Isling;

  Sammanfattning : Staden, en miljö där människan över decennier har satt sina spår. De förändringar vi har tvingat på städerna har gjort att klimatet där kan variera kraftigt inom ett litet geografiskt område. Ofta finns det flera artificiella faktorer som t.ex. LÄS MER