Sökning: "Jens Holm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jens Holm.

 1. 1. Posthat eller klassmodernism - Johan Jönson, Dramaten och vänsterns kris

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Björn Holm; [2013]
  Nyckelord :Johan Jönson; klasshat; klasshatsdebatten; vänstern; vänsterns kris; Wendy Brown; Häften för kritiska studier; Häften för kritiska studier 200-201; litteraturdebatt; Dramaten; kulturdebatt; kulturdebatten; postmodernism; marxism; DN; Aftonbladet; ressentiment; moralism; moral; Åsa Linderborg; Anders Johansson; Jens Liljestrand; Björn Ohlsson.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Under våren och sommaren 2012 rasade i Sveriges kulturmedier klasshatsdebatten, sedan poeten Johan Jönson läst upp en av sina dikter på Dramaten. Vänsterdebattörerna uppträdde med stor teoretisk variation: här blandades Lenin, Foucault och Branting. LÄS MER

 2. 2. Framtidens konsumtion av digitala tjänster : En studie kring bruk av digitala tjänster på mobila enheter, baserat på ett Smart City-perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Jens Augustsson; Alexis Holm; [2013]
  Nyckelord :Keywords Smart City; smartphone; usage behaviour; Nyckelord: Smart City; smartphone; brukarvanor;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att med hjälp av två vetenskapliga metoder, kvalitativa intervjuer och användardagböcker ta reda på hur användares mobila brukarvanor ser ut och vilka typer av tjänster kan de ligga till grund för baserat på ett Smart city-perspektiv. Arbetet kommer även att analysera och utveckla metodiken för fortsatta studier inom ämnet. LÄS MER

 3. 3. Börshandlade fonder eller aktieindexfonder? : En studie som jämför avgifter och handel

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Jens Henriksson; Stefan Holm; [2009]
  Nyckelord :Börshandlade fonder; ETF;

  Sammanfattning :  Problem: For what type of investors are index funds versus exchange-traded index funds best suited?Objective: The purpose of the paper is to determine how an index fund or an exchange-traded index fund (ETF) suits different types of investors with different requirements in terms of time frame, investment size and purpose of investment. The comparison is based on fees and trade practicality. LÄS MER