Sökning: "Jesper Skarin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jesper Skarin.

 1. 1. Bakomliggande faktorer till GRI-baserad hållbarhetsrapportering : En kvantitativ studie på svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Hemmingsson; Jesper Skarin; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; hållbarhetsredovisning; GRI; bakomliggande faktorer; lagändring;

  Sammanfattning : Titel: Vilka bakomliggande faktorer påverkar upprättandet av hållbarhetsrapporter? • En kvantitativ studie om de bakomliggande faktorerna till att företag upprättar GRI-baserade hållbarhetsrapporter. Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi Författare: Oscar Hemmingsson och Jesper Skarin Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2018 - maj Syfte: Avsikten med uppsatsen är att ge ytterligare underlag till om det finns ett samband mellan faktorerna och upprättandet av en hållbarhetsrapport. LÄS MER

 2. 2. Affärspressens granskande roll - vilka förutsättningar krävs?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Jeanette Magnusson; Jesper Persson; Staffan Skarin; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under det gångna året uppmärksammades ett antal skandaler inom näringslivet. De händelser man kan dra sig till minnes är medias massiva kritik mot de bonusavtal som ABB:s och nu senast Skandias ledningar tillskansat sig. LÄS MER