Sökning: "Jessica Sandervig"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jessica Sandervig.

 1. 1. Kommunikation i social marknadsföring : matmodeller i grundskolemiljöer

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jessica Sandervig; [2016]
  Nyckelord :folkhälsa; livsmedel; nudging; rekommendationsmodell;

  Sammanfattning : Ohälsa är ett växande problem runt om i världen och enbart i Sverige beräknas folkohälsan kosta 120 miljarder kronor årligen. Flera länder använder statliga incitament för att stimulera folkhälsa, till exempel skatter. Målet är att minska på andelen socker, salt och fett i livsmedel. LÄS MER

 2. 2. Standarder för corporate social responsibility inom livsmedelsbranschen : en kartläggning på uppdrag av Kiwa Sverige AB

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jessica Sandervig; Sophia Ulfstedt; [2014]
  Nyckelord :CSR; ansvar; certifiering; standarder; GRI; ISO 26000; CSR Performance Ladder; ISCC;

  Sammanfattning : Användandet av etiska standarder som inbegriper sociala, miljömässiga och ekonomiska värden har blivit allt mer vanligt under de senaste åren. Detta på grund av en större efterfrågan från konsumenter. En av de branscher där intressenter efterfrågan ett större samhällsansvar (CSR) är inom livsmedelsbranschen. LÄS MER