Sökning: "Johan Ljunggren"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Johan Ljunggren.

 1. 1. Ledarskap på distans : Kommunikativa utmaningar i en global organisation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Daniel Isklint; Johan Ljunggren; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien är inriktad på en global ledningsgrupps uppfattning av kommunikation i en interkulturell kontext och hur de leder sina medarbetare i den relationen. Tidigare forskning visar att det försvinner en stor del information i kommunikationen när den sker via telefon och epost. LÄS MER

 2. 2. Klientidentifiering : En studie som utreder revisorns identifiering till sin klient

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johan Hagström; Jonas Ljunggren; [2016]
  Nyckelord :Audit; Independence; Objectivity; Client and Identity.; Revisor; Oberoende; Objektiv; Klient och Identifiering.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Klientidentifiering - En studie som utreder revisorns identifiering till sin klient Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Johan Hagström och Jonas Ljunggren Handledare: Jan Svanberg Datum: 2016 – MarsSyfte: I tidigare forskning gjord av Bauer (2015) ges en förklaring till varför revisorer inte är medvetna om att de identifierar sig med sina klienter, vilket kan vara ett hot mot oberoendet. Studien har genomförts kring ämnet klientidentifiering då det inte finns mycket forskning kring om revisorer är medvetna om att de identifierar sig med sina klienter. LÄS MER

 3. 3. Styrning av autonom robot - utveckling av search and rescue prototype

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Madeleine Czarnecki; Unni Engedahl; Johan Ljunggren; Victor Påsse; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Elevers upplevelser av inflytande i skolan : -när de är i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Johan Erlandsson; Anette Ljunggren; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En jämförelse av Sveriges och Edmontons ansöknings- och antagningsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Johan Ljunggren; Daniel Momeni; [2007]
  Nyckelord :Polisen i samhället;

  Sammanfattning : Syftet med fördjupningsarbetet är att få en inblick om hur ansökning och antagningsprocessen till polisutbildningen fungerar i Sverige och i Edmonton, Kanada. Vi hoppas att vi hittar tester i de olika processerna som skiljer länderna åt och att det finns något vi kan lära av Kanada. LÄS MER