Sökning: "Mechanical Lock"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Mechanical Lock.

 1. 1. Demontering av ett mekaniskt låssystem med CAN 2.0 : En fallstudie i hur en CAN-buss kan användas inom dörrlåssystem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mahad Hassan; Fredrik Edelsvärd; [2020]
  Nyckelord :Mechanical Lock; CAN; Security; PCB; Disassembly; Clean Room; Mechatronics; Mekaniskt lås; CAN; Säkerhet; PCB; Demontering; Clean Room; Mekatronik;

  Sammanfattning : Låssystem kan minska risken för inbrott och stöld, och vara ett verktyg för behöriga personer att få tillgång till lokaler och rum. Därför är det viktigt att moderna låssystem är pålitliga, öppnar snabbt och är säkra. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och jämförelse av arbetsmetoder vid montering : Ger ett standardiserat arbetssätt kortare cykeltider?

  M1-uppsats,

  Författare :Niklas Nerby; [2020]
  Nyckelord :Cykeltid; Verklig cykeltid; Genomloppstid; Standardisering; Metodstandard;

  Sammanfattning : The report is based on and deals with mapping and comparisons of working methods between three different production flows. At ASSA ABLOY's request, the product being compared will be kept secret and will be referred to in the report as Cylinder Lock Product X. The times presented are multiplied by a factor X at the client's request. LÄS MER

 3. 3. Elektroniskt släpvagnslås

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Marcus Gyllenberg; Filip Werngren; [2020]
  Nyckelord :Mechanical engineering; Padlock; Design; Trailerlock; Rental;

  Sammanfattning : To create a more effective society for everyone by develop an unique product for society, this can be done through various steps. In this report, the projekt team has chosen to move forward with a product that is currently ineffective. LÄS MER

 4. 4. Evaluering av självlåsande gängor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anton Olofsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Thread-locking adhesive is a common component for many manufacturers, due to its protection against vibrations and slipping in screw joints. However, this does not work as desired on stainless steel materials. LÄS MER

 5. 5. Elbow Design, Servo Motor Selection and Control Implementation of the Agile Parallel Kinematic Manipulator

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Hampus Farmängen; Felix Lundblad; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this work was to contribute to the creation of a prototype of a new type of robot called Agile Parallel Kinematic Manipulator or AgilePKM for short. Designing, building and controlling a new type of robot is a task which goes beyond the scope of any master thesis project, but there are subtasks which are more suitable to handle within the available time frame. LÄS MER