Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Motivation, ledarskap och teambyggande : En studie om Mediamakarna i Sverige AB

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

    Författare :Johan Lyth; [2007]
    Nyckelord :Motivation; Leadership; Role assignment; Motivation; Ledarskap; Rollfördelning;

    Sammanfattning : Motiverade och engagerade medarbetare anses idag vara en av de viktigaste faktorerna för att skapa goda resultat inom företag och organisationer. Genom hela historien så har en ledares uppgift varit att inrikta människornas självbevarelsedrift på gemensamma mål, att uttrycka och att försvara en vision som fyller de ledda med hopp. LÄS MER