Sökning: "Johan Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden Johan Svensson.

 1. 1. Experiment inom NO-undervisning: Vad säger den senaste forskningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Per Svensson; Johan Lindahl; [2020]
  Nyckelord :Experiment; Simulerade experiment; Virtuella experiment; Lärardemonstrationer; Elevdriven; Bedömning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt undersöker vad det senaste decenniets forskning har belyst kring arbete med experiment i naturorienterande undervisning riktat mot åk 4-6. En systematisk informationssökning i ett flertal databaser via Libsearch resulterade i 13 artiklar som utifrån förutbestämda kriterier vidare granskades. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att vara närstående till någon med psykisk ohälsa : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johan Svensson; Tommy Elmgren; [2020]
  Nyckelord :Litteraturstudie; Närstående; Psykisk ohälsa; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närstående till patienter upplever att deras liv tar en paus när deras nära drabbas av psykisk ohälsa. De närstående upplever att det är en kamp mellan att upprättahålla balansen mellan sina egna behov och samtidigt se till att patientens behov tillgodoses. LÄS MER

 3. 3. Valet: Tillväxt eller anpassning? : En jämförande studie i hur sex kommuner arbetar med översiktlig planering utifrån befolkningsförändringar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Marika Svensson; Johan Skommargård; [2020]
  Nyckelord :Tillväxt; anpassning; översiktsplan; kommuner; kulturgeografi;

  Sammanfattning : Befolkningsförändringar har alltid förekommit och fortsätter att förekomma runt om i detta avlånga land. Strömningar av invånare sker idag till områden som har stora möjligheter, som arbetstillfällen, utbildningar och kulturella utbud. LÄS MER

 4. 4. Avknoppningar på Stockholmsbörsen under 1996-2018 : Värderingseffekt på kort och lång sikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Svensson; Johan Andersson; [2020]
  Nyckelord :Spin-offs; abnormal return; Return On Asset; relative size; Avknoppningar; över- eller underavkastning; Return On Asset; relativ storlek;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilken värdeförändring som sker för det avknoppade bolaget på kort och lång sikt under tidsperioden 1996–2018 på den svenska marknaden. Avknoppning inträffar när ett moderbolag delar ut innehavet av aktier i ett dotterbolag till aktieägarna. Avknoppning kan antingen vara fokuserad eller icke fokuserad. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskan och smärtskattningsskalor : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Johan Eklund Brattefjäll; Anton Svensson; [2020]
  Nyckelord :Acute pain; nurses experience; nursing care and pain assessment scales; Akut smärta; sjuksköterskors upplevelser; smärtskattningsskalor och omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en personligt upplevd förnimmelse som finns för att signalera att något i kroppen är fel. I de fall då smärtan inte pågått i mer än 3–6 månader klassas den som akut. Sjuksköterskor har till uppgift att identifiera smärta hos patienten och för att underlätta detta har det utvecklats smärtskattningsskalor. LÄS MER