Sökning: "John Sjöberg"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden John Sjöberg.

 1. 1. Vad speglar diskonteringsräntan - En kvantitativ studie av börsnoterade skogsbolag med biologiska tillgångar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Svensson; John Sjöberg; [2020-07-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether listed forest companies use the discount rateand thus the valuation of their biological assets as a tool to manage profit. Why this is of interestis because biological assets are valued at fair value, which means that the actual value of the assetmust be calculated. LÄS MER

 2. 2. Komfort- och ventilationsanalys på Lersäters värmeverk : PMV-beräkningar och ventilationsmätningar i ett pannhus samt två intilliggande lokaler

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :John Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :District heating; comfort index; working conditions; Fjärrvärme; komfortindex; arbetsförhållanden; PMV; komfortindex;

  Sammanfattning : Den globala uppvärmningen är en stor utmaning för världen att hantera och därför har länder som Sverige och unioner som EU kommit överens om olika klimatmål. Fram till 2020 är planen att utsläppen av växthusgaser skall sänkas med 20% jämfört med nivåerna 1990 och sen 2050 skall det reduceras med 80%. LÄS MER

 3. 3. Vilket minne? : Historiebruk kring Göteborgskravallerna i svensk kvällspress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :John Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Riots in Gothenburg 2001; use of history; culture of history; history as a symbol; use of history in tabloid papers.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the use of historic memory  in relation to the riot’s in Gothemburg 14-16/6 2001. The empirical study is done through an examination, using a mainly qualitative method, of two Swedish tabloid papers (Aftonbladet and Expressen) published at the the time of the riot’s. LÄS MER

 4. 4. Leverantörsrelationer inom den svenska vattenkraften : En kvalitativ studie om hur företag kan utveckla och stärka leverantörsrelationer på en marknad med få leverantörer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Robin Holmström; John Sjöberg; [2015]
  Nyckelord :leverantörsrelationer; vattenkraft;

  Sammanfattning : Logistik och Supply Chain Management är något som blivit allt viktigare för företag att bemästra och där många upptäckt att det finns stora konkurrensfördelar att hämta för den som gör det rätt. Att arbeta för att förbättra sina leverantörer och deras prestationer har blivit en allt viktigare del för företag idag och leverantörsrelationer är därför något som blivit allt viktigare. LÄS MER

 5. 5. Förklaringar till varför ersättning till VD och styrelse är olika : En studie om ersättningars form och funktion

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :John Sjöberg; Eleonor Andersson; [2012]
  Nyckelord :CEO; board of directors; compensation; task; differences in compensation; differences in tasks; VD; styrelse; organ; ersättning; uppgift; skillnad i ersättning; skillnad i uppgifter;

  Sammanfattning : Titel: Förklaringar till varför ersättning till VD och styrelse är olika - En studie om ersättningars form och funktion. Bakgrund: Ersättning till VD är generellt sätt högre än den ersättning en styrelse erhåller. LÄS MER