Sökning: "visuellt"

Visar resultat 1 - 5 av 664 uppsatser innehållade ordet visuellt.

 1. 1. It must not be over yet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Charlotte Harbäck; [2018-08-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tre veckor in i min utbytestermin blir min pappa sjuk. En skyddad tillvaro ruckas på och blir ersatt av en verklighet pendlande mellan hopp och förtvivlan. Att befinna sig långt bort och att leva med väntan på besked och beslut av sjukvården blir något jag får lära mig att hantera. LÄS MER

 2. 2. Psychic Reader

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Therese Lundin; [2018-08-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När en personlig berättelse delas och möter andras erfarenheter blir det en del av ett kollektiv. Min ide var att samla personliga upplevelser med mer hypotetiska berättels­er för att skildra fenomen i vår samtid. Små saker som kanske inte betyder någonting men som vi vrider och vänder på för att skapa någon slags mening. LÄS MER

 3. 3. Helhet i undervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jenna Östling; [2018-02-08]
  Nyckelord :Tematiskt arbetssätt; temaarbete; arbeta över ämnesgränserna; ämnesintegrerad undervisning; integrated science education; integrated curricula; thematic approaches;

  Sammanfattning : Forskningsrapportens syfte var att kunna kartlägga lärares tillvägagångssätt i tematiskt arbeteoch för att ta reda på hur de upplevde att elever utvecklades samt lärde sig genom dennaarbetsmetod. En kvalitativ studie har genomförts genom att använda semistruktureradeintervjuer för att få svar på frågeställningen kring tematiska tillvägagångssätt. LÄS MER

 4. 4. “Organization is what you do before you do something, so that when you do it, it’s not all mixed up.” : An investigation of behaviours using digital visual planning.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Martin Rutkowski; [2018]
  Nyckelord :Large touch screens; public displays; Digital visual planning; Behaviours; Observation study; Design research; CSCW;

  Sammanfattning : This thesis sets out to investigate and understand behaviours and interactions between individuals while using a large touch screen to plan a holiday trip. By using this approach, the tool digital visual planning by Yolean is indirectly examined. The tool is examined by looking at how it is used and the environment it is used in. LÄS MER

 5. 5. Konkret material i matematik : Hur ser elever på det?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Carrasco; [2018]
  Nyckelord :konkret material; laborativt material; matematik; årskurs fyra till fem; elevers syn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera vilken syn sju elever i årskurs fyra och fem har på konkret material i matematikundervisningen. Metoden som användes för att samla in data var sju semistrukturerade elevintervjuer. LÄS MER