Sökning: "KLANG"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade ordet KLANG.

 1. 1. Lovsjung Herren med harpa, med harpa och lovsångsljud - Att ackompanjera församlingssång med harpa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Gustav Bäckström; [2019-10-02]
  Nyckelord :harpa; orgel; församlingssång; psalm; koral;

  Sammanfattning : Församlingssång ackompanjeras ofta med orgel i Sverige. Författaren utforskar i detta arbete möjligheterna att ackompanjera sången med harpa istället vilket kommer ur hans egna erfa- renheter av att spela detta instrument. Det görs genom analys av hur ackompanjemang och satser brukar skrivas på ett idiomatiskt sätt i harprepertoaren. LÄS MER

 2. 2. Dynamisk frasering på hammondorgel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Simon Jonsson; [2019-10-02]
  Nyckelord :Musik; hammondorgel; frasering; jazz;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker författaren hur hammondorgeln kan efterlikna hur saxofonister och trumpetister använder dynamik, klang och rytmiska dragningar i sin frasering. Arbetet utgår ifrån inspelningar av saxofonister och trumpetister som transkriberas, analyseras och sedan överförs till hammondorgeln... LÄS MER

 3. 3. Orgelklang : En studie i praktisk orgelkännedom

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Georgy Terekhov; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag studerat orgelklang under barocken och romantiken. Med hjälp av litteratur om orgelkunskap, notutgåvor och videoinspelningar har jag laborerat vid Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet, för att hitta passande klanger för verk av Couperin, Bach, Liszt och Reger. LÄS MER

 4. 4. "Mm... alla kan göra sånna bilder!" : En studie om yngre barns konstituerande av källkritik i mötet med digitala bilder.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Natalie Klang; Emelie Svensson; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; tidig kritisk litteracitet; källkritik; undervisning; kritiskt tänkande; informationskunnighet; mediekunnighet; digitala bilder; multimodala texter;

  Sammanfattning : I takt med den ökade digitaliseringen har digitala verktyg lyfts in i den svenska förskolansläroplan utifrån en ny revidering (Skolverket, 2018), vilket innebär att utvecklandet av digitalkompetens samt källkritisk förmåga blir innehåll för måluppfyllelse i förskolans verksamhet.Med hänsyn till det enorma informationsflöde som barn möter varje dag blir det väsentligt attförstå hur barn skapar mening och kunskap av multimodala texter. LÄS MER

 5. 5. Patriarchy, The State and its Effect on the Implementation of the Domestic Violence Act in the Klang Valley region of Malaysia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Development Studies; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Författare :Ashereen Jessy Kanesan; [2019]
  Nyckelord :Domestic Violence; Legislation; Malaysia; Klang Valley; Gender-Based Violence; Violence Against Women; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper explores the pressing issue of domestic violence in Malaysia, specifically the implementation of the Domestic Violence Act that was enacted in 1994. Due to strong patriarchal structures that are still prominent in societies, the issue of domestic violence is not seen as a public problem, but as a private issue that should be resolved between partners. LÄS MER