Sökning: "Filip Klang"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Filip Klang.

 1. 1. Network Device Enumeration and Identification Using Passive Asset Detection

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Filip Klang; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As society strives for an increasing amount of connectivity and digitalization to increase accessibility and productivity, society is also more vulnerable than ever before. Thus, societal, business and personal infrastructure is the most vulnerable it has ever been. LÄS MER

 2. 2. Network Device Enumeration and Identification Using Passive Asset Detection

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Filip Klang; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As society strives for an increasing amount of connectivity and digitalization to increase accessibility and productivity, society is also more vulnerable then ever before. Thus, societal, business and personal infrastructure is the most vulnerable it has ever been. LÄS MER

 3. 3. Skolans arbete med extra anpassningar : Ett organisatoriskt perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Peter Nilsson; John Ericson; Filip Giselsson; [2020]
  Nyckelord :Adhocrati; byråkrati; extra anpassningar; inkludering; likvärdig utbildning; specialpedagogik; Skrtic´s organisationsteori;

  Sammanfattning : Sommaren 2014 infördes extra anpassningar i Skollagen (2010:800). Med det ålades skolan krav på tidiga stödinsatser då en elev riskerar att inte uppfylla kunskapskraven i ett eller flera skolämnen. LÄS MER