Sökning: "Karlstad city garden"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Karlstad city garden.

 1. 1. KARLSTADS STADSTRÄDGÅRD -Historisk dokumentation och bevarandeplan för det ursprungliga trädbeståndet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Zarah Magnusson; [2020-10-06]
  Nyckelord :Karlstad city garden; historical dokumentation; conservation plan; original tree stock; Anders Blomqvist; Alf Hevelius; cultural historical evaluation;

  Sammanfattning : The interest in Karlstad´s city garden, began as a personal connection and a curiosity for its history. The purpose of this thesis is to compile a historical documentation that covers the entire history of Karlstad´s city garden, from its construction in the mid-1800s to today. LÄS MER

 2. 2. Nya Orangeriet - En länk mellan staden och vattnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik; Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Lars Andersson; Fredrik Uggla; [2016]
  Nyckelord :Orangeriet; Stadsträdgården; Karlstad;

  Sammanfattning : Karlstad är en stad med rik historia. Efter den stora branden år 1865 växte det ”nya Karlstad” fram, med riktning mot vad det är idag.  Det kulturella arvet som staden bär på, måste förvaltas med omsorg och därför har mål och riktlinjer för framtida förändringar arbetats fram. LÄS MER

 3. 3. Kulturarv i stadsutveckling : Kvarteret Almen Karlstad Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Andreas Wallqvist; [2014]
  Nyckelord :Kvarteret Almen; Kulturhistorisk värdering;

  Sammanfattning : This essay is from a student at the cultural science program in Karlstad University. The essay in Culture studies deals about the history use and about the cultural-historical values on buildings. The buildings are from a certain area called the neighborhood Almen and have in the past been threatening many times of demolition. LÄS MER

 4. 4. Från dekoration till funktion 1930-1940-talens villaträdgårdar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Madeleine Nilsson; [2012-11-02]
  Nyckelord :Arts and Crafts; Functionalism; Modernism; Private House Garden; Landscape Architect;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Bebyggelseantikvariskt program15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2012:08.... LÄS MER