Sökning: "komplexa problem"

Visar resultat 1 - 5 av 494 uppsatser innehållade orden komplexa problem.

 1. 1. Om avlärningens psykologi vid samverkan. En fallstudie av Kraftsamling Herrgården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linus Älverbrandt; Sarah Höglund Ärnfors; [2019]
  Nyckelord :unlearning; avlärning; wicked problems; komplexa problem; samverkan; samverkansinitiativ; förortsproblematik; Herrgården.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cross sector collaborations with multiple stakeholders are on the rise when it comes to dealing with segregation in Swedish suburbs. To achieve long-term systemic change, project-based interventions are slowly giving way to joint initiatives of a more strategic character, which target the situation of the suburbs in all of their complexity. LÄS MER

 2. 2. Offentliga upphandlares svårigheter och strategier i olika marknadssituationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Robert Lipovac; Sime Zupan; [2018-08-24]
  Nyckelord :Upphandling; Marknadssituationer; LOU; Handlingsutrymme; Strategier; Inköpssituationer; Rationalitet;

  Sammanfattning : Syfte:Vårt syfte är att öka förståelsen kring marknadens komplexitet samt generera kunskap kring hur upphandlare agerar i olika marknadssituationer och varför. Vår ambition är även att identifiera lösningar på komplexa marknadssituationer samt ta del av de strategier som upphandlare använder för att genomföra en bra upphandling. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmiljöarbete i kunskapsintensiva organisationer - En kvalitativ studie om arbetsgivares arbete med stress i konsultföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Garry Yue; [2018-08-22]
  Nyckelord :kunskapsintensiva organisationer; kunskapsarbete; konsultföretag; arbetsgivare; arbetsmiljöarbete; stressinterventioner; stresshantering; restriktioner; socio-ideologisk kontroll;

  Sammanfattning : Tidigare forskning pekar på arbetsrelaterad stress som ett ökande problem inom kun-skapsarbetare där nya förutsättningar skapar svårigheter i arbetsmiljöarbetet. Syftet med denna studie är att förstå och förklara arbetsgivares upplevda utmaningar och anpass-ningar i arbetsmiljöarbete inom kunskapsintensiva organisationer. LÄS MER

 4. 4. Human Grasp Synthesis with Deep Learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Robotik, perception och lärande, RPL

  Författare :Sylvain Potuaud; [2018]
  Nyckelord :machine learning; deep learning; generation; grasp; 3d; object interaction; human grasp; realistic grasp;

  Sammanfattning : The human hands are one of the most complex organs of the human body. As they enable us to grasp various objects in many different ways, they have played a crucial role in the rise of the human race. Being able to control hands as a human do is a key step towards friendly human-robots interaction and realistic virtual human simulations. LÄS MER

 5. 5. Thermodynamic Modelling and Experimental Investigation of Tungsten Partitioning in Nickel Based Alloys

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Joshva Kumpati; [2018]
  Nyckelord :Calphad; Tungsten partitioning; Nickel based alloys; Thermo-Calc; Thermodynamic database; Ni-W binary; Calphad; volframpartitionering; Nickelbaslegering; Termo-Calc; Termodynamisk databas; Ni-W;

  Sammanfattning : Thermo-Calc software AB develops high quality thermodynamic and kinetic databases to predict and simulate accurately multi-component phase behaviour in complex systems. One problem with their Ni-based alloys and superalloy solutions database (TCNI8) is poor description of tungsten partitioning for multi-component nickel based alloys. LÄS MER