Sökning: "komplexa problem"

Visar resultat 1 - 5 av 501 uppsatser innehållade orden komplexa problem.

 1. 1. Resursplanering : Visualisering av resursplanering för tillverkande företag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rosendahl Josefin; [2019]
  Nyckelord :Högskoleingenjör Teknisk Design; Produktionsdesign; Kartläggning; Schemaläggning av produktion; Produktionsplanering; Resurser; Resursplanering; Tillverkning; Montering; Arbetsbelastning; Kapacitet; Affärssystem; Lager; Hållbar Utveckling;

  Sammanfattning : Detta arbete är utfört hos Hellgrens Lastvagnsservice i Skellefteå. Företaget tillverkar mest flisvagnar och påbyggnationer för flisbilar. Produkterna är relativt komplexa och består av många olika delmoment och produkter. I detta arbete kommer fokus ligga på en specifik kundorder vid skapande av en resursplanering. LÄS MER

 2. 2. Laborativt arbete inom fourieranalys och motivation till matematikinlärning : Utvärdering och vidareutveckling av en laboration inom fourieranalys och ljudbehandling vid Vetenskapens Hus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Nikolai Artjomenkov; [2019]
  Nyckelord :Motivation; interest; education; lab exercise; Fourier analysis; frequency spectrum; mathematics; physics; technology; sound; music; digitalization; frequency spectrum; Motivation; intresse; undervisning; laborativt arbete; fourieranalys; matematik; fysik; teknik; ljud; musik; digitalisering; frekvensspektrum;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker om ett skolprogram på Vetenskapens Hus har förmågan att skapa en bro mellan gymnasieelevers matematikkunskap, universitetsmatematik och dess praktiska tillämpning för att därmed öka deras intresse och motivation för inlärning av matematik- och fysikämnen. Skolprogrammets tema är fourieranalys och dess tillämpning inom ljudsyntes och digital ljudbehandling (DSP). LÄS MER

 3. 3. Estimating the probability of event occurrence

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alexandre Guinaudeau; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In complex systems anomalous behaviors can occur intermittently and stochastically. In this case, it is hard to diagnose real errors among spurious ones. These errors are often hard to troubleshoot and require close attention, but troubleshooting each occurrence is time-consuming and is not always an option. LÄS MER

 4. 4. Anmälningsplikten till Socialtjänsten - En studie om skolpersonalens upplevelser av att göra en orosanmälan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefine Sternemar; Denize Mathisson; [2019]
  Nyckelord :Duty to report; Experience; Legislation; Routines; Secrecy; School Personnel;

  Sammanfattning : Studien belyser den komplexa problematik som omsluter anmälningsplikten för skolpersonal vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa. Tidigare forskning pekar på att underrapportering är ett problem i de svenska skolorna, men samtidigt menar forskare på att anmälningsfrekvensen inte är intressant att undersöka om man inte också undersöker den problematik som lagstiftningen genererar. LÄS MER

 5. 5. Om avlärningens psykologi vid samverkan. En fallstudie av Kraftsamling Herrgården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linus Älverbrandt; Sarah Höglund Ärnfors; [2019]
  Nyckelord :unlearning; avlärning; wicked problems; komplexa problem; samverkan; samverkansinitiativ; förortsproblematik; Herrgården.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cross sector collaborations with multiple stakeholders are on the rise when it comes to dealing with segregation in Swedish suburbs. To achieve long-term systemic change, project-based interventions are slowly giving way to joint initiatives of a more strategic character, which target the situation of the suburbs in all of their complexity. LÄS MER