Sökning: "Katarina Svedberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Katarina Svedberg.

 1. 1. A Deeply Satisfying Lie? : Authorship, Performance, and Recognition in 21st Century American Novels

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Katarina Svedberg; [2017]
  Nyckelord :Authorship; performance; recognition; contemporary literature; Barthes; Foucault;

  Sammanfattning : There has been a considerable amount of research done on questions of authorship over the past century or so, and the interest in the subject is still going strong today. This essay takes as its point of departure two seminal poststructuralist essays on authorship—Roland Barthes’s “The Death of the Author,” and Michel Foucault’s “What is an Author?”—as these texts have had a significant impact on the discourse. LÄS MER

 2. 2. Guilt, Shame, and the Function of Unreliable Narration and Ambiguity in John Banville’s The Book of Evidence

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Katarina Svedberg; [2013]
  Nyckelord :John Banville; The Book of Evidence; truth in fiction; unreliable narration; ambiguity; shame; guilt; narcissism; confession;

  Sammanfattning : In a confessional, first person narrative, the concept of truth and how it is constructed and perceived is important. Truth in fiction can be created and interpreted in a number of different ways, and when the narrative that portrays it in addition is unreliable and ambiguous, discerning truth becomes a decidedly complex process. LÄS MER

 3. 3. Risk Management i Kristid : En empirisk studie av försäkringsbolag

  Kandidat-uppsats, MittuniversitetetMittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; MittuniversitetetMittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; MittuniversitetetMittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Malin Skoglund; Heléne Svedberg; Katarina Undrom; [2009]
  Nyckelord :Anpassning; Contingency Theory; Finansiell kris; Försäkringsbolag; Förändring; Hantering; Identifiering; Planering; Risk Management;

  Sammanfattning : Med anledning av den finansiella kris som råder och den påverkan den haft på börs- och räntekurser världen över ansåg vi det intressant och samtidigt relevant att undersöka hur försäkringsbolag påverkas av denna situation. Vi valde försäkringsbolag då de hanterar både sina egna och sina kunders risker samt förvaltar stora portföljer. LÄS MER

 4. 4. Familjecentrerad omvårdnad för barn med kronisk sjukdom/funktionshinder

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Katarina Svedberg; Magdalena Vu Minh; [2007-09-21]
  Nyckelord :Family centered care; barn; föräldrar; kronisk sjukdom; funktionshinder; behov;

  Sammanfattning : Familjecentrerad omvårdnad (FCO) utvecklades i början på 1990-talet i Kanada. Vårdfilosofin strävar efter att stödja familjen i dess naturligt vårdande roll samt stärka individerna som delar av familjen. LÄS MER