Sökning: "Katarina Widing"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Katarina Widing.

 1. 1. Utvärdering av vätgaslagring för att reducera eleffektuttaget i en kommersiell byggnad med solelproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö; Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Katarina Widing; Inga Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :vätgas; vätgaslagring; eleffekttoppar; effekttoppar; energilagring; säsongsenergilagring; kommersiell byggnad; solceller;

  Sammanfattning : Hydrogen can be produced by solar power driven electrolysis and then be long-termed stored until an electrical demand emerge. Therefore, hydrogen energy storage have the potential to solve the issues with seasonal energy mismatch that generally occur in buildings with solar production. LÄS MER

 2. 2. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 28.0px 'Gill Sans'} Kommunikationsarbete i ideella organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katarina Widing; Therese Olsson; [2019]
  Nyckelord :ideella organisationer; kommunikation; strategisk kommunikation; kommunikationsprocess;

  Sammanfattning : p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0. LÄS MER