Sökning: "Kjell Sjögren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kjell Sjögren.

 1. 1. Svensk Export Av Krigsmateriel : En fallstudie av Sveriges agerande gentemot Turkiet och Förenade Arabemiraten 

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Maja Saletti; Johanna Sjögren Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Arms trade; Weapon export; Swedish arms trade; Turkey; United Arab Emirates; real politics; idea politics; Realpolitik; Idépolitik; Vapenexport; Export av krigsmateriel; Turkiet; Förenade Arabemiraten;

  Sammanfattning : The foreign policy of Sweden is based on peace, security, human rights and democracy. In the documents of the foreign policy, the government writes: The purpose of the foreign policy of Sweden is to create security in our country, and in the world. LÄS MER

 2. 2. Ansgar i svensk protestantisk historieskrivning 1830-1930: En studie i konfessionellt historiebruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Carl Magnus Sjögren; [2012]
  Nyckelord :svensk-kyrklig identitet; konfessionellt historiebruk; Bilden av Ansgar 1830-1930; nationalism; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Min uppsats handlar om hur svenska protestanter med teologisk utbildning beskrev 800-tals missionären Ansgar mellan 1830 och 1930. Jag har i min undersökning fokuserat på hur man framställer Ansgar som missionär och munk samt vilken roll han tillskrivs för Svenska kyrkan. LÄS MER

 3. 3. IDENTITETSFÖRÄNDRING OCH ANPASSNING TILL EN NY KULTUR VID ÖVERGÅNG FRÅN YRKESLIV TILL PENSIONERING

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Kjell Sjögren; [2008]
  Nyckelord :Kulturbyte; anpassning; identitet; aktiviteter;

  Sammanfattning : I samband med att man lämnar sitt aktiva yrkesliv och träder in i pensioneringen, uppstår för de flesta människor en så stor förändring, att man kan likna den vid ett kulturbyte. Denna nya situation kräver mer eller mindre av anpassning. LÄS MER