Sökning: "Kommunikationskanaler"

Visar resultat 1 - 5 av 422 uppsatser innehållade ordet Kommunikationskanaler.

 1. 1. ”Nu kan till och med en idiot se att jag är dålig”. En kvalitativ studie av att kommunicera om egen svår sjukdom.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Charlotta Öhrling; [2021-07-01]
  Nyckelord :Palliativ vård; Kommunikationsnormer; Kroppens fenomenologi; Privat information; Kommunikationskanaler;

  Sammanfattning : Kommunikation är starkt betonad inom palliativ vård och genomsyrar styrdokument och kliniskt arbete. Frustration kan ibland uppstå i det professionella vårdteamet över patienters och närståendes kommunikation om sjukdom. Syftet med studien var att öka förståelsen för den sjukes erfarenheter av att kommunicera om egen svår sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Smakar kaffet lika gott på insidan av organisationen? : En kvantitativ enkätundersökning om Löfbergs internkommunikation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Charlotte Elgtberg; Elin Ringqvist; [2021]
  Nyckelord :Internal communication; organization member; communication channel; organizational culture; Löfbergs; Internkommunikation; organisationsmedlem; kommunikationskanal; organisationskultur; Löfbergs;

  Sammanfattning : The mainstay of a successful organization is a well-functioning internal communication. Good internal communication creates a positive environment, togetherness, and community within the organization. LÄS MER

 3. 3. “Det här var det bästa systemet de någonsin sett oss bygga” : Organisatoriskt meningsskapande som nyckel till framgångsrika ERP-implementationer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :William Jensen; Strand Linnea; [2021]
  Nyckelord :ERP systems; ERP implementation; ERP failures; ERP success; sensemaking; sensegiving; ERP-system; ERP-implementationer; ERP-misslyckanden; ERP-framgångar; meningsskapande; meningsgivande;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar hur organisationer kan undvika tillkortakommanden vid ERP- implementationer. Studien bygger på två forskningsfrågor: i) “Hur arbetar projektledare med meningsgivande handlingar vid ERP-implementationer?” samt ii) “Vilka faktorer upplevs vara viktiga för systemanvändares meningsskapandet?”. LÄS MER

 4. 4. How the Covid-19 pandemic has affected the leadership and the direction of the organization

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Sharmineh Kakoulidis; Dekyi Hederstedt; [2021]
  Nyckelord :Covid-19 pandemic; TQM Total quality management ; change management; direction of the organization; customer need; organizational culture; leadership during crisis; empathy; digital communication channels; digital competence; value-based leadership; self-leadership; authentic-leadership; goal oriented leadership; empathetic leadership; trust based leadership; health-enhancing leadership; systems thinking; innovation; creativity; team; togetherness; reflection; conscious decisions; profitability; work smarter; Covid-19 pandemin; TQM Total quality management ; förändringsledning; ledning av organisation; kund behov; organisationskultur; leda under kris; empati; digitala kommunikationskanaler; digital kompetens; värdebaserat ledarskap; själv ledarskap; autentiskt ledarskap; målorienterat ledarskap; empatiskt ledarskap; tillitsbaserat ledarskap; hälsofrämjande ledarskap; systems thinking; innovation; kreativitet; grupp; togetherness; reflektion; medvetna beslut; lönsamhet; arbeta smartare;

  Sammanfattning : Syftet med denna magisteruppsats har varit att utforska hur Covid-19 pandemin har påverkat ledarskapet och organisationens riktning.    Covid-19 pandemin har påverkar olika delar av ledarskapet. Resultaten visar tydligt att chefer känner sig överbelastade eftersom de måste hantera många administrativa uppgifter och alternerande möten. LÄS MER

 5. 5. Medborgardeltagande i kristid : Om medborgardeltagandets omställning i samhällsplaneringen under covid-19-pandemin.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Wilma Olsson; Kenny Rundh; [2021]
  Nyckelord :covid-19; public participation; readjustment; democracy; digitalization; covid-19; medborgardeltagande; medborgardialog; samhällsplanering; omställning; demokrati; digitalisering;

  Sammanfattning : I spåren av covid-19-pandemin har det på global såväl som lokal nivå debatterats om pandemins konsekvenser och inskränkningar på demokratiska principer. Demokratiska rättigheter för medborgardeltagande som demonstrationer, politiska debatter och att rösta i val har genom pandemin begränsats och genomförs i största möjliga mån på distans genom digital teknik. LÄS MER