Sökning: "Kroppsvikt"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade ordet Kroppsvikt.

 1. 1. Är D-vitamintillskott lösningen på den globala fetmaepidemin?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Agnessa Meiton; Gustav Ohlsson; [2019-06-25]
  Nyckelord :D-vitamin; fetma; övervikt; d-vitaminsupplementering; viktminskning; vitamin D; obesity; overweight; vitamin D supplementation; weight loss;

  Sammanfattning : Bakgrund: D-vitaminets samtliga funktioner i kroppen är svåra att förstå på grund av dess medverkan i många olika processer. Det är känt att fetma är associerat med låga koncentrationer av 25(OH)D i blodet. I flera studier har man sett en korrelation mellan 25(OH)D och fettmassa samt BMI. LÄS MER

 2. 2. PCB i inomhusluft i Sverige - Toxicitet, riktvärden och omfattning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Valborg Henriksson; [2019]
  Nyckelord :PCB; inomhusluft; riktvärden; byggnadsmaterial; toxicitet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Exponering av polyklorerade bifenyler (PCB) kan orsaka hälsoeffekter hos människor. PCB från byggnadsmaterial har visats kunna läcka ut i inomhusluften. Det finns dock inga riktvärden för PCB i inomhusluften i Sverige. Studiens första syfte är att sammanställa och analysera riktvärden från andra länder. LÄS MER

 3. 3. Bantning inom brottning : En hermeneutisk studie som analyserar brottares upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Karapidakis; Arttu Kalliolevo; [2019]
  Nyckelord :idrott; banta; bantning; extrem viktminskning; brottning; brottare; tränarlänkbrottning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur brottare upplever bantning. Studien kommer att undersöka seniorbrottare och genomföras i Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Farmakokinetiska egenskaper hos dexmedetomidin som CRI under generell anestesi på häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Abrahamsson; Sandra Johansson; [2019]
  Nyckelord :dexmedetomidin; CRI; bolus; anestesi; häst; farmakokinetik; hjärtfrekvens; blodtryck;

  Sammanfattning : Det här är en prospektiv, experimentell studie med syfte att undersöka dexmedetomidins farmakokinetiska egenskaper. Studien gjordes på sex hästar som genomgick generell anestesi och fick constant rate infusion (CRI) med dexmedetomidin. Studien gjordes vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Campus Ultuna i Uppsala under vintern 2018. LÄS MER

 5. 5. Baltic blue mussel (Mytilus edulis L.) and black soldier fly (Hermetia. illucens) combined with pea protein concentrate as protein sources in feed for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Xiaoqing Cui; [2019]
  Nyckelord :aquaculture; rainbow trout; Baltic blue mussel; black solider fly larvae; digestibility; protein; fishmeal replacement;

  Sammanfattning : A feeding trial was conducted for 9 weeks to test the growth performance, nutrient retention and digestibility in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in order to assess the potential of Baltic blue mussel meal (Mytilus edulis L) and black solider fly larvae (Hermetia illucens) meal as protein sources. The dietary treatments consisted of one control diet based on high quality fishmeal, one control diet based on pea protein concentrate for testing dietary palatability and two fishmeal-free experimental diets where approximately 20% of the crude protein from the fishmeal was replaced with the protein from either de-shelled blue mussel meal or larvae meal on a dry matter basis. LÄS MER