Sökning: "Kroppsvikt"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade ordet Kroppsvikt.

 1. 1. Free faecal liquid in horses : associations with nutritional factors

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Elena Rönnqvist; [2020]
  Nyckelord :concentrates; feeding; feed ration; forage; gastrointestinal tract; haylage;

  Sammanfattning : The occurrence of free faecal liquid (FFL) in horses is a problem as it leads to contamination of the tail and inside of hindlegs, which may result in skin lesions. Distinct from diarrhoea, horses with this condition often defecate normal faeces, but also void faecal liquid before, during or after defecation of solid faeces. LÄS MER

 2. 2. Enkätstudie om hundar med korsbandsskada : en jämförelse mellan två kirurgiska metoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Tilde Bromée; [2020]
  Nyckelord :korsbandsskada; hund; TPLO; LFS; livskvalitet;

  Sammanfattning : Korsbandsskada är en av de vanligaste orsakerna till bakbenshälta hos hund. Flertalet kirurgiska behandlingsalternativ finns beskrivna men ingen konsensus finns i dagsläget vad gäller vilken metod som ger bäst resultat. LÄS MER

 3. 3. Korrelation mellan styrka i knäböj och prestation i enbenslängdhopp

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Johan Karlsson; [2020]
  Nyckelord :5RM; back squat; single leg jump.; 5 RM knäböj; enbenshopp; horisontella hopp;

  Sammanfattning : Förmågan att generera kraft kan korrelera med individens prestationsförmåga i idrotter, sprint- och hoppträning kan gynna prestationsförmågan inom vissa idrotter. Syftet med denna studie var att undersöka huruvida det fanns korrelation mellan prestation i 5RM knäböj med skivstång och enbenslängdhopp. LÄS MER

 4. 4. Barns upplevelser av sin kropp vid övervikt eller fetma : En kvalitativ litteraturstudie med fokus på patientens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelie Caesar; Alexandra Svanberg; [2020]
  Nyckelord :Barns upplevelser; fetma; normer; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn är ett hälsoproblem som ökar i samhället. Med hög kroppsvikt följer risker för fysiska och psykiska besvär. Enligt tidigare forskning är barn ofta medvetna om sin vikt, men det finns tendenser att barn med en för hög vikt förbiser det problematiska med detta. LÄS MER

 5. 5. Ätstörningar : Hur omgivningen påverkas när en ung atlet drabbas av en ätstörning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Fanny Holm; [2020]
  Nyckelord :Atlet; Föräldrar; Syskon; Tränare; Ätstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är en av de tio vanligaste psykiska sjukdomarna i befolkningen och delas in i Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Ätstörning Utan Närmare Specifikation och Hetsätningsstörning och diagnotiseras med hjälp av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Förekomsten av ätstörningar är högre bland atleter än i normalbefolkningen och är vanligast i estetiska- uthållighets- samt viktklassidrotter men förekommer även i idrotter utan uttalade krav på låg kroppsvikt. LÄS MER