Sökning: "Lagen om Anställningsskydd"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Lagen om Anställningsskydd.

 1. 1. För ungas sysselsättning med allmän visstidsanställning - En kvantitativ studie av införandet av allmän visstidsanställning år 2007

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Amandus Carlenfors; Naoual Kristoffersen; [2021-09-14]
  Nyckelord :Lagen om Anställningsskydd; LAS; Sysselsättning; Sysselsättningsgrad; Relativ Sysselsättningsgrad; Tidsbegränsade anställningar; Visstidsanställningar; Allmän Visstidsanställning; Tillsvidareanställningar; Reformer; Beroende Variabel; Oberoende variabel; Difference-in-Difference; Behandlingsgrupp; Kontrollgrupp;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate if the Swedish government's reform of changes in the employment protection act, fulfilled one of its purposes when it comes to increasing employment for young people, after it was implemented in the year of 2007. This paper focuses on the theories developed by earlier studies regarding employment protection. LÄS MER

 2. 2. Mina dagar här är räknade : en kvalitativ studie om journalister och lagen om anställningsskyddd

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alicia Svärd Hernquist; Hannah Lindvall; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven av Alicia Svärd Hernquist och Hannah Lindvall i fortsättningskursen i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds Universitet. Uppsatsens titel är “Mina dagar här är räknade” och skrevs under vårterminen 2021 i delkurs 4, Uppsats. LÄS MER

 3. 3. Har arbetsrätten halkat efter arbetsgivares behov av kompetensförsörjning? : En studie om privata arbetsgivares upplevelser av arbetsrättsliga reformer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Andrea Ask; Halima M Olsson; [2021]
  Nyckelord :anställd; kompetens; lagen om anställningsskydd; LAS; tillräckliga kvalifikationer; turordningsregler; uppsägning;

  Sammanfattning : Dagens dynamiska arbetsmarknad har utmanats av globalisering, digitalisering, teknisk utveckling och ett växande kunskapssamhälle, vilket har resulterat i utmaningar för arbetsgivare att förse sin organisation med kompetens. Utöver detta har lagändringar och konjunktursvängningar en betydelse för arbetsgivares möjlighet till kompetensförsörjning. LÄS MER

 4. 4. Vi vill göra rätt men vi fuskar också! : En kvalitativ studie om hur LAS tillämpas i det dagliga arbetet i den privata och offentliga sektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Irma Arnautovic Stark; Josefine Fredén; [2021]
  Nyckelord :Employment Protection Act; HR; Changes in the Employment Protection Act; LAS; LAS förändring; HR;

  Sammanfattning : Bakgrund Human Resource Management (HRM) hanterar alla beslut som påverkar relationen mellan människan och organisationen genom att utforma strategier för utnyttjandet av humankapital i syfte att uppnå verksamhetens mål. Utnyttjandet av mänskliga resurser regleras genom olika lagar där Lagen om anställningsskydd (LAS) är central. LÄS MER

 5. 5. Företrädesrättens ställning på en föränderlig arbetsmarknad – Hur inhyrning av arbetskraft påverkar företrädesrätt till återanställning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Beatrice Sporre; Hanna Berglund; [2021]
  Nyckelord :anställningsskydd; arbetsbrist; arbetsledningsrätt; bemanningsbranschen; företrädesrätt till återanställning; inhyrning av arbetskraft; kringgående av företrädesrätten; uppsägning; 25 § LAS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar företrädesrätt till återanställning och hur den påverkas av möjligheten att hyra in arbetskraft. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företrädesrätten regleras, huruvida inhyrning av arbetskraft kan vara ett kringgående av lagen samt hur företrädesrätten påverkas av inhyrning av arbetskraft. LÄS MER