Sökning: "Ledarskapets arena"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ledarskapets arena.

 1. 1. Kommunala chefers medvetenhet om påverkan på och ansvaret för medarbetarnas hälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Katarina Jansson; Linda Fernström; [2008]
  Nyckelord :awareness; health; influence; leadership; responsibility; subordinate; ansvar; hälsa; ledarskap; medarbetare; medvetenhet; påverkan;

  Sammanfattning : De förändringar som sker i arbetslivet med bland annat ökade krav, medför att det blir allt viktigare att bedriva folkhälsoarbete på denna arena. Det finns ett flertal studier som handlar om hur viktigt ledarskapet är, men endast en liten del av studierna tar upp chefers medvetenhet om ledarskapets påverkan på medarbetarna. LÄS MER

 2. 2. VD har ordet : en studie av vd-orden på företagens hemsidor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Emma Johansson; [2008]
  Nyckelord :social konstruktion; ledarskap; ledarskapsideal; vd har ordet;

  Sammanfattning : Det talas mycket om ledarskap i arbetslivet idag. Utbudet av kurser och seminarier iämnet tycks oändligt och vi har ett stadigt ökande antal management-modeller att förhållaoss till. Att lära sig något om ledarskapets villkor tycks således vara intressant för mångaav oss. LÄS MER

 3. 3. Ledarskapets betydelse för nyttjandet av friskvårdsprogrammet på Centralsjukhuset Kristianstad - en enkätstudie bland personalen på Centralsjukhuset

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lisandra Liljenberg; Ann Nilsson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The workplace is a good arena for healthy activities because of its ability to reach big target groups. A preventive health care program prevents ill-health and since 2001 Centralsjukhuset Kristianstad has a health care program, “Främja hälsan”. LÄS MER