Sökning: "Lena Widbom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lena Widbom.

  1. 1. ”TRO, HOPP & KÄRLEK” – En kvalitativ studie om familjehemsföräldrar

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Lisa Hagström; Lena Widbom; [2010-04-22]
    Nyckelord :Familjehemsföräldrar; anknytning; familjehem; familjehemsplacerade barn;

    Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats var att undersöka hur familjehemsföräldrar ser på barns anknytning och familjehemsföräldrarnas egen roll gällande att främja familjehemsbarnens anknytning. Vidare undersöktes vilka olika faktorer som påverkar familjehemsföräldrarna och vilka erfarenheter dem har av att vara ett familjehem. LÄS MER