Sökning: "Lina Heinold Johansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lina Heinold Johansson.

 1. 1. Mötet med förfadern : En tematisk och komparativ analys av Tove Janssons Trollvinter och Sent i november

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Lina Heinold Johansson; [2018]
  Nyckelord :förfadern; tematisk analys; Tove Jansson; fantiserande; lekande; det kusliga; komparativ metod; Sigmund Freud;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att lyfta fram förfadern i Tove Janssons böcker Trollvinter (1957) och Sent i november (1970) via en i första hand tematisk och i andra hand komparativ analys. Via närläsning av texterna undersöks de utmärkande dragen för Mumintrollets respektive Onkelskruttets sökande efter och möte med förfadern samt den betydelse som förfadern har för dessa två romanfigurer. LÄS MER

 2. 2. På spaning efter interkulturell kompetens : En analys av representationer av mat i tre läromedel i sfi (svenska för invandrare)

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Lina Heinold Johansson; [2017]
  Nyckelord :svenska för invandrare sfi ; sfi-läromedel; interkulturell kompetens; kultur; styrdokument för sfi; mat;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker temat mat i övningsuppgifter i tre läromedel i svenska för invandrare (sfi) utifrån Skolverkets definition av interkulturell kompetens. I tidigare forskning om sfi-läromedel och interkulturell kompetens har temat mat inte varit det centrala studieobjektet. LÄS MER