Sökning: "Lina Lövgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lina Lövgren.

 1. 1. Kapitalkravet och de nordiska bankernas utlåning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Victor Timdahl; Lina Lövgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Should I stay or should I go? - Om arbetstillfredsställelsens samband med intentioner att lämna sitt arbete samt relationen till generation Y - en studie inom kommunal socialtjänst

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Lina Lövgren; Agnes Back; [2016-01-19]
  Nyckelord :arbetstillfredsställelse; job satisfaction; personalomsättning; intentioner att lämna sitt arbete; turnover intentions; generation Y; kommunal socialtjänst;

  Sammanfattning : Syfte: I fokus för denna studie är personalomsättning, ett fenomen som får avgörandekonsekvenser i det vardagliga arbetet för såväl arbetsgivare som arbetstagare. För attförstå vad som föregår personalomsättning vill vi undersöka sambandet mellanarbetstillfredsställelse och medarbetares intentioner att lämna sitt arbete. LÄS MER

 3. 3. Varför likadant överallt? : En studie av de ideal, visioner och idéer som påverkade utformandet av miljonprogramsområdet Ryd

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Enheten för historia

  Författare :Martin Wickman; [2008]
  Nyckelord :miljonprogrammet; sou; Ryd; ideal; bostadsområde; Linköping; flerfamiljshus; grannskap; funktionalism;

  Sammanfattning : I Sverige finns det en fysisk likhet som karakteriserar de större, medelstora och även i viss mån de mindre städerna. I dessa städer, med varierande omfattning och utsträckning, finns bostadsområden som på många sätt i sin utformning påminner om varandra. LÄS MER