Sökning: "demokrati - diktatur"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden demokrati - diktatur.

 1. 1. Toleransens Diktatur : – För att retoriken inte kan rädda oss

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Retorik

  Författare :Emilie Söderlind; [2019]
  Nyckelord :rhetoric; tolerance; democracy; politic; Wendy Brown; Slavoj Žižek; retorik; tolerans; demokrati; politik; Wendy Brown; Slavoj Žižek;

  Sammanfattning : Sweden is often considered to be one of the world's most tolerant countries. This is often illustrated by questions surrounding religious expression, such as if it should be tolerated to have a veil on when working in healthcare or schools? At the same time, we can see current examples of decreasing tolerance in some parts of Europe and the world. LÄS MER

 2. 2. La causa de Chile es también nuestra : Un análisis crítico de un discurso de Olof Palme

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Monica Seittu Better; [2018]
  Nyckelord :Chile; Palme; kritisk diskursanalys; systemisk funktionell grammatik; demokrati;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker sambandet mellan text, diskurs och social praktik i ett tal hållet av Olof Palme i september 1974 på Skånes partidistrikts Chilemöte. Studien undersöker även vilka strategier Palme använder i sitt tal och de vanligast förekommande teman. LÄS MER

 3. 3. ”Bland onda ting välja det minst onda”: Konservativa Svensk Tidskrifts syn på icke-demokratiska stater i Europa 1918–1945

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Anton Kööhler; [2018]
  Nyckelord :Sverige; konservativ; höger; politisk tidskrift; totalitär; auktoritär; demokrati; autokrati; diktatur; statens legitimitet; ideologi; statens intresse; jämförande studie; historia; Sweden; conservative; right wing; political magazine; totalitarian; authoritarian; democracy; autocracy; dictatorship; state legitimacy; ideology; national interest; comparative study; history; History and Archaeology;

  Sammanfattning : From the perspective of the Swedish conservative magazine Svensk Tidskrift, this thesis compares the view on nine different totalitarian and authoritarian regimes in Europe during the period 1918–1945. There is a clear research gap when it comes to comparative studies of totalitarian and authoritarian regimes in particular, and of authoritarian regimes in general – a gap this thesis aims to bridge. LÄS MER

 4. 4. Afrika, i limbon mellan demokrati och diktatur : Jämförande fallstudie av Ghanas och Zimbabwes demokratisering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Felicia Lund; [2018]
  Nyckelord :Ghana; Zimbabwe; demokratisering; konsoliderad demokrati; linz och stepan; Huntington;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine Ghana's and Zimbabwe's democratization process and why the outcome is so different in each country, what are the central factors that have played a role in the country's success or defeat? The theoretical framework is based on Juan j. Linz and Alfred Stepan’s work on how a state becomes democratically consolidated and what constitutes as a consolidated democracy. LÄS MER

 5. 5. Nationalsocialismen i fem läroböcker i historia för gymnasiet : En pedagogisk textanalys av stoffurval, stil och förklaringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Love Bruun; [2018]
  Nyckelord :pedagogik; nationalsocialism; nazism; antisemitism; historieläroböcker; textanalys;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats behandlar ämnet nationalsocialism i svenska läroböcker inom historieämnet för gymnasieskolan. Enligt min erfarenhet används läroböcker i stor utsträckning i historieundervisningen. Skolan har ett uppdrag att fostra demokratiska samhällsmedborgare. LÄS MER