Sökning: "Linn wiklund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linn wiklund.

 1. 1. En krokodil med vingar - en kvalitativ studie om mellanchefens upplevelse av sin roll i flexibla organisationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Sara Markstedt; Linn Wiklund; [2015]
  Nyckelord :rollkonflikt.; coping; krav-kontroll-stöd; flexibilitet; Mellanchef; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur mellanchefer i flexibla organisationer upplever sin arbetsroll samt hur de arbetar för att möta de krav som ställs. Studien omfattar mellanchefer i flexibla organisationer, där bemanningsföretag har fått statuera exempel på flexibel organisation. LÄS MER

 2. 2. Celebritet i marknadsföringen : Hur påverkas företaget?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Linn Gustafsson; Lina Sporre; [2008]
  Nyckelord :Celebritet; marknadsföring; intern; extern; interaktiv;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is that through a case study, analyze and evaluate whether the customer is high - or low involved and connect with the choice of marketing strategy using a celebrity.This thesis is about how a celebrity can be used in marketing to affect a company's customers. LÄS MER