Sökning: "Linus Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Linus Larsson.

 1. 1. Revisorn och digitaliseringen : En kvalitativ studie om nya förväntningar på revisorns kompetens

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linus Larsson; Måns Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering Informationsteknik Kompetenskrav Revision Revisor;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har bidragit till en omfattande förändring av många branscher. Revision och kraven på revisorns kompetens är i stor utsträckning styrt av regler, men i och med digitaliseringen har det i forskningen framkommit nya förväntningar på vad revisorn ska besitta för kompetenser. LÄS MER

 2. 2. Administration eller utveckling? Bedömning, sakkunskap och byråkratisering i en kulturförvaltning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Linus Larsson; [2019]
  Nyckelord :Bedömning; kultur; kulturpolitik; byråkratisering; rationalitet; administration; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kulturpolitik har kommit att kritiseras i mediedebatten för att utöva för mycket styrning på kulturen. Forskning har visat på hur kulturen har fått minskad status inom politiken och hur kulturen har kommit att instrumentaliseras för att göras legitim. Det saknas dock forskning på hur bedömning av offentlig kultur görs. LÄS MER

 3. 3. Kampen om de stora pengarna : En kvalitativ studie om de svenska spelbolagens konkurrenskraft på den föränderliga spelmarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anders Larsson; Linus Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Marketing; marketing strategies; digital marketing; gambling-companies; gambling-company concerns; gaming market; betting; internet casino; brand; Marknadsföring; marknadsföringsstrategier; digital marknadsföring; spelbolag; spelbolagskoncerner; spelmarknaden; betting; internetcasino; varumärke;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to map how Swedish gaming companies and their gaming companies work to be competitive in a market characterized by high competition, and which are also facing a change in law. Method: This study has been based on a qualitative approach in the form of four interviews, two of which have been semi-structured personal interviews and two mail interviews. LÄS MER

 4. 4. Automatisera återanvändning av elektronisk utrustning

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Linus Larsson; Karl Fransson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Alla (jobb) behövs - en diskursanalys av debatten om att skapa arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Linus Larsson; [2017]
  Nyckelord :arbetssamhället; rättighetsdiskurs; arbetets värde; begreppet arbete; full sysselsättning; Skapa jobb; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur begreppet arbete och arbetets värde och mening framställs i mediedebatten om att skapa jobb. Utgångspunkten är fenomenet att ”skapa jobb”, där arbete skapas för att sysselsätta människor snarare än för att en viss arbetssyssla efterfrågas eller behöver utföras i högre grad. LÄS MER