Sökning: "Linus Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Linus Larsson.

 1. 1. Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner vid trycksår eller risk för trycksår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Linus Larsson; Emil Jacobsson; [2023]
  Nyckelord :Sjuksköterskorna; Omvårdnadsinterventioner; Trycksår;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Trycksår är en av de större vårdskadorna vi har i Sverige. Trycksår är enlokaliserad skada på huden eller underliggande vävnad, oftast över benutskott. LÄS MER

 2. 2. Kollektivavtalets roll på arbetsmarknaden : - En kvalitativ studie om medvetenhet, kommunikation och samverkan i förhållande till den svenska modellen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Larsson Alex; Wahlgren Linus; [2022]
  Nyckelord :Collective agreement; trade union; awareness; communication; cooperation; Kollektivavtal; fackföreningar; medvetenhet; kommunikation; samverkan;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze if the parties of the labor market, the trade unions, employers and employees, consider the collective agreement as encouraging for their cooperation. The purpose is also to examine how the actors experience the employee's awareness regarding rights, obligations and shaping of the collective agreement. LÄS MER

 3. 3. Designförslag för en mobil studentportal

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Linus Larsson; Jonathan Nilsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Stör inte, lek pågår! : En studie om hur maktpositioner synliggörs ur ett pedagogiskt syn och förhållningssätt kring den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Louise Larsson; Linus Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Fri lek; makt; pedagoger; styrtekniker; utevistelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Lek är centralt inom förskoleverksamhet och har beforskats en hel del. Fri lek är också centralt men är inte lika välbeforskat. LÄS MER

 5. 5. Språkets roll inom Bergsons metafysik : den språkliga paradoxaliteten hos varaktighetens förmedling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Linus Larsson; [2021]
  Nyckelord :Bergson; språk; förmedling; metafysik; intuition; varaktighet; Henri; intellekt;

  Sammanfattning : The present essay aims to offer an introduction to Henri Bergson’s linguistic critique. Since Bergson’s metaphysical philosophy largely rests on the notion of duration, la durée, which is something one cannot express, there arises a paradoxical aspect in Bergson as regards the actual mediation of this ‘duration’. LÄS MER