Sökning: "Lisa Konst"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Lisa Konst.

 1. 1. Nej-drottningen Lööf och tonsättaren Löfven : En kvalitativ analys av rapporteringen om statsministeromröstningarna efter riksdagsvalet 2018

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Filippa Ödmann; Lisa Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnliga och manliga partiledare framställs i rapporteringen om statsministeromröstningarna efter riksdagsvalet 2018. Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvalitativ gestaltningsanalys och utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Samspel mellan landskapsarkitektur och konst : en studie i platsskapande, samverkan i planering samt landskapsarkitektstudenters tankar om de offentliga rummen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnea Herngren; Lisa Lindblad; [2019]
  Nyckelord :Landskapsarkitektur; offentlig konst; platsspecifik konst; platsskapande; samverkan; gestaltning; social hållbarhet; offentliga rummen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på om ett närmare samarbete mellan landskapsarkitekter och konstnärer skulle kunna skapa mer attraktiva och meningsfulla platser. För att förstå hur den offentliga konsten påverkar landskapsarkitekturen undersöks bland annat hur platser definieras, hur myndigheter arbetar för samverkan samt hur studenter inom landskapsarkitektur upplever de offentliga rummen. LÄS MER

 3. 3. ”Ett arv från mor och mormor” : En undersökning av Lisa Johanssons konst och konstnärskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Emelie McBay; [2018]
  Nyckelord :Lisa Johansson; textilkonst; tradition; Västerbotten; material; ullmosaik; kronotorpare;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker tre utvalda offentligt tillgängliga verk av konstnären Lisa Johansson för att försöka utöka kunskapen kring dennes konstnärskap. Detta med särskilt fokus på material och den unika teknik hon använde sig av. LÄS MER

 4. 4. "Hon är fejk" : En kvalitativ studie om hur publiken tolkar Kylie Jenner på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Isberg; Lisa Selander; [2018]
  Nyckelord :Kvalitativ forskning; influencer; Kylie Jenner; genus; representation; privat; offentlig; identitet online; Instagram; Selena Gomez; Cristiano Ronaldo.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to find out how the influencer and businesswoman Kylie Jenner is received by the public on her Instagram account compared with how she portray herself. This essay is based on a qualitative research which reaches out to the theories gender, representation, private and public, and the two-step hypothesis. LÄS MER

 5. 5. Varumärkesidentitet i det nya medielandskapet : En fallstudie i Eytys visuella bildkommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Elinor Lundevall; Felix Scheynius; [2016]
  Nyckelord :Varumärkesidenitet; visuell bildkommunikation; det nya medielandskapet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ett modeföretag skapar en varumärkesidentitet genom visuell bildkommunikation i det nya medielandskapet. Uppsatsen bygger på en fallstudie av modeföretaget Eytys visuella bildkommunikation på den digitala kommunikationskanalen Instagram. LÄS MER