Sökning: "Lisa Lundström"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Lisa Lundström.

 1. 1. Vilken roll har undantagsbestämmelsen i matematik? En intervjustudie med rektorer, lärare och specialpedagoger på högstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lisa Lundström; [2020-01-16]
  Nyckelord :undantagsbestämmelsen; tolkning av styrdokument; betyg; bedömning; matematikhinder; elever i matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur användandet av undantagsbestämmelsenuppfattas i en skolpraktik på högstadiet främst utifrån ämnet matematik.Frågeställningar:• Hur uppfattar rektorer, lärare och specialpedagoger undantagsbestämmelsens funktioni skolsystemet?• Hur ser erfarenheter av undantagsbestämmelsen ut i matematik på högstadiet?• Hur uppfattar rektorer, lärare och specialpedagoger bestämmelsen i förhållande tillmatematik?Metoden som används är kvalitativa intervjuer som är halvstrukturerade. LÄS MER

 2. 2. Promoting a sharing economy in a small town : An empirical study assessing future potential and challenges in the town of Norrtälje

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Lisa Lundström; [2020]
  Nyckelord :sharing economy; collaborative consumption; sustainable consumption; sharing; consumption; small town; reuse; empirical; mixed method; delningsekonomi; delning; småstad;

  Sammanfattning : The concept sharing economy (collaborative economy or collaborative consumption) has recently gained attention in several cities over the world, with its promotion offering a prospective new path to sustainable development. In current research, most scholars cover global initiatives or initiatives in larger cities, but very few to none of them seem to have investigated the situation and potential in smaller cities. LÄS MER

 3. 3. Funktionsblandning i praktiken : En kartläggning av hur planering för funktionsblandade stadsmiljöer går till i tre kommuner i Stockholms län, med fokus på den ekonomiska aspekten

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Lisa Lundström; [2018]
  Nyckelord :Stadsplanering; Funktionsblandning; Funktionsblandad; Blandstad; Hållbar utveckling; Ekonomisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Mixed use urban areas can, as Grant (2002) describes it, guarantee "economic  vitality, social equality and environmental quality". According to Bellander (2005), there are social as well as economic forces that speak for the mixed use urban environment to become a concept for sustainable development. LÄS MER

 4. 4. Vem där? Röst och perspektiv i Kristina Sandbergs Liv till varje pris

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Lisa Lundström; [2018]
  Nyckelord :Röst; perspektiv; rytm; stil; tempo; distans; polyfoni; dialogicitet; replik; fokalisering; Kristina Sandberg; Liv till varje pris; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker röst, perspektiv samt den rytmiska och stilistiska presentationen av dessa i Kristina Sandbergs roman Liv till varje pris. Uppsatsen undersöker romanens mångstämmighet och därmed dess eventuella polyfoni och dialogicitet... LÄS MER

 5. 5. Drömmar om att flyga : En flerfallsstudie om relationen mellan strategi och ekonomistyrning i startupföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Jansson; Lisa Lundström; [2018]
  Nyckelord :Startupföretag; strategi; strategiska arketyper; ekonomistyrning; ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Denna flerfallstudie ämnar undersöka hur relationen mellan strategi och ekonomistyrning ser ut i startupföretag. Fyra fallföretag valdes ut och har genom semi-strukturerade intervjuer tillfrågats om dess strategi och ekonomistyrning. LÄS MER