Sökning: "Living area"

Visar resultat 1 - 5 av 1405 uppsatser innehållade orden Living area.

 1. 1. Tillväxt av öring (Salmo trutta) i bastuån : Täthets- och temperaturberoende?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Fredrik Curman; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Performance of stream living juvenile brown trout (Salmo trutta) may be affected by both intra- and intercohort competition. In this study I examined if growth and density of cohorts of young-of the-year (0+) trout are dependent on temperature and density of older (>0+) trout and 0+ trout. LÄS MER

 2. 2. UPPLEVD TRYGGHET I EN TID AV ESKALERAT SKJUTVAPENVÅLD : En kvantitativ studie över betydelsen av storstadsområden och sociodemografiska egenskaper

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emelie Jäderberg; Maja Palm; [2024]
  Nyckelord :gang violence; gun violence; metropolitan areas; perceived security; shootings; socio-demographics;

  Sammanfattning : Gun violence has increased significantly in Sweden in the past years. The purpose of this study is therefore to investigate whether the number of shootings has an impact on the residents' sense of perceived security in Sweden's metropolitan areas, with the control variables of the socio-demographic characteristics gender, age and education level. LÄS MER

 3. 3. “Det är de privilegierade och oss andra” : En kvalitativ studie om unga vuxnas attityder och erfarenheter av polisensarbete i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Agnes Halvardsson; Adela Zingmark; [2024]
  Nyckelord :Trust; distrust; young adults; police work; priviledge; discrimination; attitudes; experiences; Förtroende; misstro; unga vuxna; polisens arbete; privilegierad; diskriminering; attityder; erfarenheter;

  Sammanfattning : Swedish society is characterized by trust and confidence in authorities. In connecting with society changing and becoming more multicultural, shortcomings and mistrust against authorities have become increasingly common. The police are seen as a threat and are subjected to threats. LÄS MER

 4. 4. Behöver jag verkligen det här? : En kvalitativ studie om effekterna av minskad konsumtion

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Andersson; Jeremy Sjöström; [2024]
  Nyckelord :Norm deviation; change in consumption; strain theory; social coercion; consumption reduction; Normavvikelse; konsumtionsförändring; strain-teori; socialt tvång; konsumtionsminskning;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the individual's experience of conscious consumption reduction in relation to society's consumption norms. By not focusing on motives or causes behind the change, but instead illustrating the subjective and social consequences, the study provides a deeper understanding of how the individual's self-perception and social relationships are affected. LÄS MER

 5. 5. Nackas framtid - En riskanalys för gentrifiering i samband med tunnelbanetillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Christopher Cabak; [2024]
  Nyckelord :Gentrification risk; transport induced gentrification; urban renewal; Nacka; GIS-analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : The municipality of Nacka is undergoing major urban development and transformation which is part of the project [Nacka becomes a city] which includes new developments of housing, commercial property, and shopping areas aimed to make Nacka a city. The project is driven by the expansion of the Stockholm metro system which is getting extended to Nacka. LÄS MER