Sökning: "Luftvärn"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Luftvärn.

 1. 1. Uppdragstaktik i luftvärnet, går det?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Stjernström; [2020]
  Nyckelord :Mission Command; Auftragstaktik; luftvärn; uppdragstaktik; ledning; centralisering; de-centralisering;

  Sammanfattning : Varje organisation gör sin egen tolkning av uppdragstaktik utifrån dess kontextuella förutsättningar. Uppdragstaktik, som är föreskriven ledningsfilosofi i Försvarsmakten beskrivs i Militärstrategisk doktrin 2016. Armén och flygvapnet har sedan gjort egna tolkningar vilka återfinns i deras respektive taktikreglementen. LÄS MER

 2. 2. Teknisk växtvärk – hur kan Sveriges försvar attrahera tekniskt intresserade ungdomar? : En studie om Luftvärnets möjlighet att attrahera unga teknikintresserade människor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Business Model Innovation (BMI); Högskolan i Halmstad/Business Model Innovation (BMI)

  Författare :Per Carlsson; Andreas Westermark; [2020]
  Nyckelord :Armed forces; Sweidish armed forces; technology; recruitment; Air defence; Employer branding; Försvarsmakten; teknik; teknisktjänst; tekniker; rekrytering; tillväxt; luftvärnsregementet; Lv 6; arbetsgivarvarumärke; arbetsgivarattraktivitet;

  Sammanfattning : Sveriges luftvärn står inför stora utmaningar vilka till stor del har orsakats av ett förändrat omvärldsläge med större osäkerheter. Osäkerheterna har i sin tur lett till att efterfrågan på förmågan luftvärn ökat och getts mer utrymme i samhällsdebatten. LÄS MER

 3. 3. Militär nytta på stridsteknisk nivå : SUAV-system och CUAS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :William Janurberg; [2019]
  Nyckelord :counter-air defence; critical gaps; CUAS; emerging threats; Johnson criteria; military utility; motorized infantry battalion; small UAV; thermal imaging; CUAS; framväxande hot; infraröda sensorer; Johnsonkriteriet; kritiska sårbarheter; luftvärn; militär nytta; motoriserad skyttebataljon; SUAV;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete undersöker stridstekniska obemannade luftfarkostsystem (SUAV) och potentiella tekniska system som är motverkande mot obemannade luftfarkoster (CUAS). Nyttjandet av stridstekniska obemannade luftfarkostsystem har ökat kraftigt och har observerats i både Syrien och Ukraina. LÄS MER

 4. 4. Luftförsvar för stärkt kustförsvar : En studie om burna Lv-robotsystem i amfibiebataljonen

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Amphibious batallion; air defense; SHORAD; MANPADS; amphibious operation; multiple criteria decision analysis; military utility; RBS70 NG; Mistral; Stinger; over the horizon.; Amfibiebataljon; luftförsvar; luftvärn; SHORAD; MANPADS; amfibieoperation; multimålmetod; militär nytta; militär effektivitet; RBS70 NG; Mistral; Stinger; over the horizon.;

  Sammanfattning : The traditional landings with large warships near the coastline have been replaced by means of vessels moving beyond the horizon from the coast where the landing will take place. The old landing crafts have been replaced by transport helicopters and close air support, a threat that the amphibious battalion lacks resources to meet. LÄS MER

 5. 5. Luftvärnet i förändringen

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Per Nordberg; [2016]
  Nyckelord :Luftförsvar; luftvärn; luftförsvarsutredning; krigsorganisation;

  Sammanfattning : The change that occurred in the Swedish Armed Forces and the Swedish Air Defense Artillery since the Cold War has been the subject of discussion in both the political and military debate. And with the recent Air Defense Committee Report at hand, it will be interesting to examine whether the views expressed in the debate are reflected in the report. LÄS MER