Sökning: "Casino"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Casino.

 1. 1. Casino Royale : Brand Avoidance and Advertising Among Generation Y in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Julia Henriksen; Malin Hornebrant; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background:  Online casinos are rising in popularity, and the number of people in Sweden who gambled online in 2018 is an all-time high. At the same time, the amount of money that online casinos spend on advertisements is also at an all-time high. LÄS MER

 2. 2. Varningstexter i spelreklam: En experimentell studie om effekter av varningstexter i reklam för onlinecasinon

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Josefine Fellbom; Maja Förberg; [2019]
  Nyckelord :Warning; Online casino; Advertising for online casinos; Gambling;

  Sammanfattning : The rising amount of advertising for online casinos, as well as its often aggressive and provocative message, has contributed to a general debate among the Swedish public to curb advertising for the product category. One alternative to increase the extent to which the advertising is moderate involves the use of warnings in advertisements. LÄS MER

 3. 3. Visuell återkoppling i casinospel : Visuell återkoppling påverkar spelandet i casinospel

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hanna Bjarre; Matilda Richardsson; [2019]
  Nyckelord :Gambling; Online gambling; Visual feedback; Animations; Slot Machine; Behavior; Popup-window; Risk-taking; Spelande; Online spelande; Visuell återkoppling; Animationer; Enarmad bandit; Beteende;

  Sammanfattning : Nya casinon dyker upp allt oftare och spelberoende är ett återkommande ämne i nyheterna. Trots alla nya onlinecasinon finns det inga studier idag som undersöker hur den visuella aspekten av dessa onlinespel påverkar spelarna. LÄS MER

 4. 4. Identification of Problem Gambling via Recurrent Neural Networks : Predicting self-exclusion due to problem gambling within the remote gambling sector by means of recurrent neural networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Måns Bermell; [2019]
  Nyckelord :LSTM; machine learning; online casino; problem gambling; recurrent neural network; time series;

  Sammanfattning : Under recent years the gambling industry has been moving towards providing their customer the possibility to gamble online instead of visiting a physical location. Aggressive marketing, fast growth and a multitude of actors within the market have resulted in a spike of customers who have developed a gambling problem. LÄS MER

 5. 5. Surrounded by Online Casino Commercials : An exploratory study of consumers´perceptions, attitudes and emotions in relation to semiotic and rhetorical tools

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Louise Nygren; Josefine Albinsson; [2019]
  Nyckelord :Perceptions; attitudes; online casino gambling; TV-commercials; semiotics; rhetoric;

  Sammanfattning : The number of online casino companies in the Swedish gambling market, and especially the number of online casino commercials in Swedish television, has significantly increased during the last ten years. Previous studies show that Swedish consumers have negative attitudes toward gambling advertising. LÄS MER